HASHTAG : สมเด็จพระสังฆราช

เทปคำสอนถวายกรรมฐานของหลวงปู่ชา เป็นเทปคำสอนที่ในหลวงรัชกาลที่๙ ทรงฟังแล้วรับสั่งว่า "เป็นเทปที่ดีที่สุดม้วนหนึ่ง!"


ไม่ใช่เป็น "คนหัวใหม่" แต่ด้วยพระหทัยที่ศรัทธา จึงได้ทรงพระผนวชในปี๒๔๙๙ ตามคำบอกเล่าของพระพี่เลี้ยง


หน้าตาของความดี ความชั่วเป็นเช่นไร สมเด็จพระสังฆราช เมตตาชี้ให้เห็น


เพราะใกล้ชิด และพระราชศรัธา จึงก่อเกิด แรงดลพระราชหฤทัยให้ทรงออกพระผนวช


พระธรรมจริยาวัตรของในหลวงรัชกาลที่๙ ที่สมเด็จพระสังฆราชตรัสถึง


"การศึกษาของเยาวชนในเรื่องพระพุทธศาสนา" หนึ่งในหัวข้อพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรม ระหว่าง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" กับ "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก"


"พระมงคลวิเสสกถา"!! พระธรรมเทศนาในพระราชสำนัก...ที่ "สมเด็จพระญาณสังวรฯ" เทศน์ถวายต่อหน้าพระพักตร์ "ในหลวงรัชกาลที่ ๙"


24 ตุลาคม วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวรฯ น้อมถวายอาลัย เดือนแห่งการสูญเสีย “สองธรรมราชา”


พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)TNEWS - ทีนิวส์


ติดต่อโฆษณา Email: worarak@hotmail.com
02-525-4242 ต่อ 307, 081-649-0178
ติดต่อร้องเรียน complaint@tnews.co.th

PARTNERS
THE NATION  |   NATION TV  |   OK NATION  |   NOW26  |   SPRING NEWS  |   77 JOWO  |   กรุงเทพธุรกิจ  |   คม ชัด ลึก  |   ฐานเศรษฐกิจ  |   123 คนดีมีน้ำใจ  |   เนชั่น สุดสัปดาห์  |   ให้ความรู้
© 2019 Tnews.co.th