HASHTAG : พันเอกหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี


พระบรมราชโองการ พระราชทานเครื่องราชฯ"พันเอก(พิเศษ)หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์"


แข็งแกร่งทรงพลัง !!  พันเอกหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์   ผู้ออกคําสั่งให้ทหารกองเกียรติยศทำความเคารพและจัดระเบียบแถวทหาร ณ พระเมรุมาศ


คลายสงสัย...เสียงทหารหญิง ผู้ออกคําสั่งให้ทหารกองเกียรติยศทำความเคารพและจัดระเบียบแถวทหาร ณ พระเมรุมาศ ด้วยความเข้มแข็งและน่าเกรงขาม


ประกาศราชกิจจาฯ!!!โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ(รายละเอียด)


ข้อมูลเกี่ยวกับ พันเอก(พิเศษ)หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

 

พันเอก(พิเศษ)หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ มีนามเดิมว่า นิรมล อุ่นพรม เป็นนายทหารบกหญิงชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ โดยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พันเอก(พิเศษ)หญิงสินีนาฏ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับแถวแซงเสด็จ เป็นผู้ออกคำสั่งให้ทหารกองเกียรติยศทำความเคารพและจัดระเบียบแถวทหาร ณ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และต่อเนื่องไปยังพระเมรุมาศ ด้วยเสียงอันทรงพลัง แข็งแกร่งและเฉียบขาด

 

โดยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)ให้แก่ พันเอกหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และถวายงานด้วยความจงรักภักดีเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560

 

ล่าสุด ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 ให้แก่ พันเอก (พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

 TNEWS - ทีนิวส์


ติดต่อโฆษณา worarak@hotmail.com
02-525-4242 ต่อ 307, 081-649-0178
ติดต่อร้องเรียน complaint@tnews.co.th

PARTNERS
THE NATION  |   NATION TV  |   OK NATION  |   NOW26  |   SPRING NEWS  |   77 JOWO  |   กรุงเทพธุรกิจ  |   คม ชัด ลึก  |   ฐานเศรษฐกิจ  |   123 คนดีมีน้ำใจ  |   เนชั่น สุดสัปดาห์  |   ให้ความรู้
© 2019 Tnews.co.th