HASHTAG : ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯ ประกาศ ลักษณะเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย


ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ คำพิพากษายกฟ้อง ทักษิณ


ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 2 ราย


ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตผู้พิพากษา กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง


ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ ให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพ้นจากตําแหน่ง


ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ การสิ้นสุดสมาชิกภาพ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ


ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ "พรรคการเมือง" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง


ราชกิจจาฯประกาศ ปิดถนน 5 เส้นทาง จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์


ราชกิจจาฯเผยแพร่ ข้อบังคับจัดการจราจร งานเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์


ข้อมูลเกี่ยวกับ ราชกิจจานุเบกษา

 

ประวัติของ ราชกิจจานุเบกษา เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งโรงพิมพ์หลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ.2401 เรียกว่า "โรงอักษรพิมพการ" ทำหน้าที่ผลิตข่าวสารของทางราชการเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรได้ทราบทั่วถึงกัน โดยเริ่มพิมพ์หมายประกาศต่าง ๆ มีลักษณะอย่างหนังสือพิมพ์ข่าว ใช้ชื่อว่า "ราชกิจจานุเบกษา" ซึ่งยังคงมีอยู่สืบมาจนถึงปัจจุบัน โดยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา คือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

ปัจจุบัน ราษฎรสามารถอ่านราชกิจจานุเบกษาได้ที่เว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th ซึ่งรวบรวมประกาศราชกิจจานุเบกษา  ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด ข้อมูลข่าวสาร ประวัติราชกิจจานุเบกษา และประมวลกฎหมายไทย 

 TNEWS - ทีนิวส์


ติดต่อโฆษณา worarak@hotmail.com
02-525-4242 ต่อ 307, 081-649-0178
ติดต่อร้องเรียน complaint@tnews.co.th

PARTNERS
THE NATION  |   NATION TV  |   OK NATION  |   NOW26  |   SPRING NEWS  |   77 JOWO  |   กรุงเทพธุรกิจ  |   คม ชัด ลึก  |   ฐานเศรษฐกิจ  |   123 คนดีมีน้ำใจ  |   เนชั่น สุดสัปดาห์  |   ให้ความรู้
© 2019 Tnews.co.th