HASHTAG : ราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 11 รูป


ราชกิจจาฯประกาศยกระดับมาตรการโควิดฉบับเต็ม ปชช.ผ่อนคลายไม่ค่อยระมัดระวังตัว


ราชกิจจาฯประกาศคำสั่งออกโดยผู้ว่าฯทุกจังหวัด ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ


ประกาศและคำสั่งของ76จังหวัดเเละ กทม. กำหนดมาตรการป้องกันการระบาดโควิด19


ราชกิจจาฯ ประกาศเผยแพร่ หนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ


ราชกิจจาฯ ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับ 20 พื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด


มีผลเเล้ว ราชกิจจาฯ ประกาศคำและข้อความ ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ห้ามนำมาใช้ใน"การโฆษณาอาหาร"


ราชกิจจานุเบกษาประกาศข้อกำหนดความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เริ่มทันที 1 เม.ย. นี้


ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์"และอีก 46 คน


ข้อมูลเกี่ยวกับ ราชกิจจานุเบกษา

 

ประวัติของ ราชกิจจานุเบกษา เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งโรงพิมพ์หลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ.2401 เรียกว่า "โรงอักษรพิมพการ" ทำหน้าที่ผลิตข่าวสารของทางราชการเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรได้ทราบทั่วถึงกัน โดยเริ่มพิมพ์หมายประกาศต่าง ๆ มีลักษณะอย่างหนังสือพิมพ์ข่าว ใช้ชื่อว่า "ราชกิจจานุเบกษา" ซึ่งยังคงมีอยู่สืบมาจนถึงปัจจุบัน โดยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา คือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

ปัจจุบัน ราษฎรสามารถอ่านราชกิจจานุเบกษาได้ที่เว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th ซึ่งรวบรวมประกาศราชกิจจานุเบกษา  ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด ข้อมูลข่าวสาร ประวัติราชกิจจานุเบกษา และประมวลกฎหมายไทย 

 TNEWS - ทีนิวส์


ติดต่อโฆษณา Email: worarak@hotmail.com
02-525-4242 ต่อ 307, 081-649-0178
ติดต่อร้องเรียน complaint@tnews.co.th

PARTNERS
THE NATION  |   NATION TV  |   OK NATION  |   NOW26  |   SPRING NEWS  |   77 JOWO  |   กรุงเทพธุรกิจ  |   คม ชัด ลึก  |   ฐานเศรษฐกิจ  |   123 คนดีมีน้ำใจ  |   เนชั่น สุดสัปดาห์  |   ให้ความรู้
© 2019 Tnews.co.th