HASHTAG : ในหลวงร.10

“งานราชการ คืองานแผ่นดิน” ในหลวงร.10 พระราชทานพระราโชวาทวันขรก. “ทำงานเสียสละ สุจริต รู้หน้าที่อย่างถ่องแท้ เพื่อประโยชน์ชาติ-ปชช.”


“วันนี้เรามี3สถาบันหลักครบแล้วขอช่วยรักษา”นี่คือปรองดองแท้จริง บิ๊กตู่กร้าวคนโกงต้องไม่มีที่ยืน รบ.ใหม่ต้องสานต่อยุทธศาสตร์ชาติเพราะเป็นกม.?


“เปลว สีเงิน”แฉแผนชั่วรูปแบบใหม่!!หญิงทำป่วยจิตกระโดดตัดหน้ารถขบวนเสด็จฯค่ำ12กพ. คนอำมหิตเหิมเกริม-ไม่ต้องการให้ใครอยู่เป็นสุข ถ้าเขาไม่สุข?


บุญถึง-บารมีถึงไม่พอ!!! ผู้ที่จะเป็น"สมเด็จสังฆราช"ต้องเข้าถึงพร้อมธรรม7ประการ ที่แม้"องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า-พระเจ้าแผ่นดิน"ก็ทรงประกอบธรรมนี้


"ท่านเป็นพระที่ไม่มีมลทินใดๆ เจริญด้วยพระจริยวัตร เรียบง่าย สมถะยิ่ง" เปิดคำจารึกการสถาปนา"สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20"ในพระสุพรรณบัฏ


ปีติไม่รู้ลืม!!"เปิดพระบรมฉายาลักษณ์" เมื่อครั้ง 2 กษัตริย์ 2 รัชกาลเสด็จฯวางศิลาฤกษ์เขื่อนวชิราลงกรณ ...


งามในพระจริยวัตร สถาบันพระมหากษัตริย์-ประมุขแห่งสงฆ์!!! “สมเด็จพระเทพฯ”ก้มกราบ“สมเด็จพระสังฆราช”เจริญน้ำพุทธมนต์


“ในหลวงร.10”ตรัสคณะผู้พิพากษา “อำนวยความยุติธรรม ปชช.จะเป็นสุข กม.ใครศึกษาก็ได้แต่ข้อท้าทายคือใช้ต้องเหมาะ ถูกกาลเทศะเที่ยงตรง" #ทรงพระเจริญ


ด่วน!!!ในหลวงร.10 ทรงรับสั่งผ่านองคมนตรีหารือรัฐบาลปรับแก้รธน.หมวดพระมหากษัตริย์ นายกฯน้อมรับนำแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวก่อน#ขอทรงพระเจริญ


ข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชประวัติในหลวงร.10

 

ในหลวงร.10 พระนามเต็มว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชสมภพเมื่อเวลา 17.45 น. วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495  เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ มีพระเชษฐภคินี คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และมีสมเด็จพระขนิษฐภคินี 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

โดยล่าสุด ประกาศจากสำนักพระราชวัง เรื่องโปรดเกล้าฯ ให้มีการตั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจะมีกำหนดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยเลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศโดยทราบทั่วกันว่า โดยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น ทรงพระราชดำริว่า เป็นโอกาสอันสมควรที่จะได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณีไทย เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้ 

 

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาล ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร 

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย  และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้น เสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา ทางสถลมารค

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรคยืปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูตกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาล ถวายพระพรชัยมงคล

 

ส่วนการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา ทางสถลมารค ทรงโปรดเกล้าดปรดกระหม่อมให้มีขึ้นในช่วง การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวาผ้าพระกฐินปลายปี พุทธศักราช ๒๕๖๒  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง TNEWS - ทีนิวส์


ติดต่อโฆษณา Email: worarak@hotmail.com
02-525-4242 ต่อ 307, 081-649-0178
ติดต่อร้องเรียน complaint@tnews.co.th

PARTNERS
THE NATION  |   NATION TV  |   OK NATION  |   NOW26  |   SPRING NEWS  |   77 JOWO  |   กรุงเทพธุรกิจ  |   คม ชัด ลึก  |   ฐานเศรษฐกิจ  |   123 คนดีมีน้ำใจ  |   เนชั่น สุดสัปดาห์  |   ให้ความรู้
© 2019 Tnews.co.th