HASHTAG : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระสังฆราช ประทาน คำขวัญวันเด็ก ปี 64 "สติสัมปชัญญะ" คุณธรรมสำคัญสำหรับเยาวชนไทย


สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระดำรัสเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


พระจริยาวัตรอัดงดงาม..ของ "สมเด็จพระญาณสังวรฯ" ไขข้อข้องใจ!!.. เหตุใด "จีวร" ของพระองค์ท่าน จึงดูหนา?!!


"ก็บ้านเขาอยู่นี่...จะให้เขาไปอยู่ไหน"!! คำพูดของ "สมเด็จพระญาณสังวรฯ" ที่ทำให้เทศบาลต้องเอาสุนัขมาคืนวัด (และแถมให้อีกหลายตัว) !!


สมเด็จญาณสังวร! ตรัสว่า “ความดีนั้นเป็นอิสริยาภรณ์ของคนดี” ที่เกิดจากกรรมดี และแบบไหนจึงถือว่าเป็นการกระทำขั้นสูงสุด


เรื่องต้องรู้ถ้าอยากให้ชีวิตเจริญ! สมเด็จญาณฯ ยืนยัน!! เทวดาชอบฟังเสียงสวดมนต์ สวดบ่อยๆเทวดามาหาถึงที่


น้อมกราบถวายรำลึก วันสิ้นพระชนม์ ความรักที่มีต่อคุณแม่จวน ที่สมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงถือเป็นสิ่งแทนทดและทรงใช้จนวันที่ละสังขาร


น้อมรำลึก!! ๓ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ "สมเด็จพระญาณสังวรฯ" สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรม !!


ไม่ต้องมีญาณ ก็รู้กรรมเก่าได้... ตรวจดูเลย! ชาติก่อนทำกรรมอะไรไว้ สมเด็จญาณฯทรงชี้แนะดูชาติปัจจุบันก็รู้ไปถึงอดีตชาติTNEWS - ทีนิวส์


ติดต่อโฆษณา Email: worarak@hotmail.com
02-525-4242 ต่อ 307, 081-649-0178
ติดต่อร้องเรียน complaint@tnews.co.th

PARTNERS
THE NATION  |   NATION TV  |   OK NATION  |   NOW26  |   SPRING NEWS  |   77 JOWO  |   กรุงเทพธุรกิจ  |   คม ชัด ลึก  |   ฐานเศรษฐกิจ  |   123 คนดีมีน้ำใจ  |   เนชั่น สุดสัปดาห์  |   ให้ความรู้
© 2019 Tnews.co.th