HASHTAG : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทูลกระหม่อมฯ ทรงตั้งโต๊ะไหว้สารทจีน ส่งบุญให้คนบนฟ้า(คลิป)


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา


ทูลกระหม่อมหญิงฯ เสด็จเป็นองค์ประธานงาน TO BE NUMBER ONE 2562


ทูลกระหม่อมหญิงฯ เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง


สูตรพระราชทาน เคล็ดลับพระสิริโฉมงดงาม ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ


ในหลวงร.10 พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ


พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เป็นพระโสทรเชษฐภคนี ด้วยเป็นผู้ทรงเคารพนับถือ


พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ด้วยเป็นผู้ทรงเคารพนับถือ ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์แต่ครั้งพระเยาว์


พระบรมราชโองการ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ทูลกระหม่อมหญิงฯ


ข้อมูลเกี่ยวกับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระนามเดิม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2494 เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทูลกระหม่อมฯทรงจบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Massachusetts of Technology (MIT) และ University of California, Los Angeles (UCLA) ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เมื่อปี พ.ศ. 2515 [1]

 

ก่อนจะเสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นการถาวรเมื่อ พ.ศ. 2544 โดยหลังเสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นการถาวร ได้จัดตั้งโครงการ To Be Number One เพื่อจูงใจให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด และเป็นผู้แทนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมากกว่า 10 ปี  ทั้งยังทรงแสดงภาพยนตร์ตามบทพระนิพนธ์หลายเรื่อง และทรงเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์

 

ล่าสุด ทางพรรคไทยรักษาชาติ ได้แถลงเกี่ยวกับพรรคได้เสนอพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติเพียงรายชื่อเดียว [2]

 

[1] ข้อมูลจาก : wikipedia

[2] ข้อมูลจาก : ไทยรักษาชาติ ยื่นเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมฯบัญชีนายกฯของพรรคTNEWS - ทีนิวส์


ติดต่อโฆษณา worarak@hotmail.com
02-525-4242 ต่อ 307, 081-649-0178
ติดต่อร้องเรียน complaint@tnews.co.th

PARTNERS
THE NATION  |   NATION TV  |   OK NATION  |   NOW26  |   SPRING NEWS  |   77 JOWO  |   กรุงเทพธุรกิจ  |   คม ชัด ลึก  |   ฐานเศรษฐกิจ  |   123 คนดีมีน้ำใจ  |   เนชั่น สุดสัปดาห์  |   ให้ความรู้
© 2019 Tnews.co.th