HASHTAG : พระสังฆราช

พระจริยวัตรที่งดงาม..สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ พระพรหมมงคล(ทอง สิริมงฺคโล) เฝ้าถวายปูชนียวัตถุเนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ ๙๐ พรรษา


กราบสาธุ.....ม.นเรศวรถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม สมเด็จพระสังฆราช


ทรงนอบน้อมยิ่งแล้ว!!!“พระสังฆราช”ไม่เคยถือพระองค์เป็นสมเด็จลุกถวายสักการะ“พระพรหมมงคล”มีอายุพรรษาสูงกว่าเผยภาพประทับใจแถมยังทรงช่วยพัดลมให้?


อย่าปล่อยให้สังคมมัวเมาในความทุจริตและยึดติดในความงมงาย!! โอวาทพระสังฆราช แก่คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


โอกาสครั้งสำคัญในชีวิต!! ร่วมบุญสร้างอาคารเรียนวัดราชบพิธ กับสมเด็จพระสังฆราช บูชาพระกริ่งชัยวัฒน์ "อริยวงศ์" มงคลสมัยพระชนมายุ ๙๐ พรรษา


สมเด็จพระสังฆราชบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย "พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์" สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ ๑๑ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์


เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา สมเด็จพระสังฆราช ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณและทุน แก่สำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดีเด่น ประจำปี๒๕๕๙ ที่ วัดสามพระยา


“ทุกวันนี้ที่สังคมเดือดร้อนวุ่นวายเพราะเลื่อมใสแนวทางที่บิดเบือน พระธรรมวินัยที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎก” สมเด็จพระสังฆราชประทานโอวาทวัดสามพระยา


"ในหลวงร.๑๐ ทรงมีพระราโชบายดูแลพระศาสนา เช่นเดียวกับบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์" สมเด็จพระสังฆราช เปิดโครงการเทศธรรมของสามเณร โดยสำนักทรัพย์สินฯTNEWS - ทีนิวส์


ติดต่อโฆษณา Email: worarak@hotmail.com
02-525-4242 ต่อ 307, 081-649-0178
ติดต่อร้องเรียน complaint@tnews.co.th

PARTNERS
THE NATION  |   NATION TV  |   OK NATION  |   NOW26  |   SPRING NEWS  |   77 JOWO  |   กรุงเทพธุรกิจ  |   คม ชัด ลึก  |   ฐานเศรษฐกิจ  |   123 คนดีมีน้ำใจ  |   เนชั่น สุดสัปดาห์  |   ให้ความรู้
© 2019 Tnews.co.th