HASHTAG : พระสังฆราช

ดำรงสมาธิจวบสิ้นลมหายใจ....สมเด็จพระสังฆราชแมนรี ทริซิน รินโปเช ละสังขารแล้ว ในท่านั่งสมาธิ เสด็จสู่สภาวธรรม


สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดทินกรนิมิต จ.นนทบุรี


สมเด็จพระสังฆราช ทรงรับสมเด็จพระอนุชนโรดม อรุณรัศมี แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเสด็จมาทรงเฝ้าถวายสักการะ ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย


พระจักต้องประพฤติตน ควรที่ชาวบ้านกราบไหว้ ให้สมควรที่มาทำบุญถวายทาน สร้างวัดต้องให้เป็นที่ดีจริง!?! พระสังฆราชตรัสให้ชาววัดสนองพระราโชบาย!?!


พระต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ให้ชาวบ้านกราบไหว้ได้โดยสนิทใจ สมเด็จพระสังฆราชประทานโอวาท ในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ


กิจกรรมที่น่าอนุโมทนายิ่ง..สมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปยังสวนไทร จ.นครปฐม ในพิธีเปิดกิจกรรมต้นกล้าจิตอาสา ปลูกพลังศรัทธาปลูกป่าทั่วแผ่นดิน


สมเด็จพระสังฆราช ทรงนำสวดคาถาถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า องค์ที่ ๑๑ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๘๐ ณ วัดราชบพิธ


อัศจรรย์บารมี "พระสังฆราช" !!! ตำนานที่เล่าขานไม่รู้จบ "เรียกฝนดับไฟ" ในชุมชนตรอกบวรรังษี !!! แท้จริงท่านมีสิ่งหนึ่งเหนือกว่า "ปาฏิหาริย์"


ด้วยพระทัยระลึกถึง!! ไม่ทรงลืมพระสังฆราชในอดีต! สมเด็จพระสังฆราช อริยวงศาคตญาณ เสด็จบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่ พระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๑ และ ๑๘TNEWS - ทีนิวส์


ติดต่อโฆษณา worarak@hotmail.com
02-525-4242 ต่อ 307, 081-649-0178
ติดต่อร้องเรียน complaint@tnews.co.th

PARTNERS
THE NATION  |   NATION TV  |   OK NATION  |   NOW26  |   SPRING NEWS  |   77 JOWO  |   กรุงเทพธุรกิจ  |   คม ชัด ลึก  |   ฐานเศรษฐกิจ  |   123 คนดีมีน้ำใจ  |   เนชั่น สุดสัปดาห์  |   ให้ความรู้
© 2019 Tnews.co.th