HASHTAG : พระสังฆราช

เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ !! ด้วยพระเมตตาไม่มีประมาณ .."สมเด็จพระสังฆราช" เป็นประธานในการพระราชทานเพลิงจริง ศ. พิเศษทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา


สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเททองหล่อรูป วัตถุมงคล "หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง" สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า


สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม


สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ นายกสภาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสนศึกษา


ศาสนิกชนศาสนาต่างๆอยู่ร่วมกันโดยอิสรเสรี!?! สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท สังคมไทยมีผู้ไม่นับถือศาสนา บางคนนับถือแต่เพียงในทะเบียนบ้าน?!?


ท้องฟ้ายังไว้อาลัย...อัศจรรย์ "รุ้งกินน้ำมงคล" ปรากฏ เหนือพิธีไว้อาลัย สมเด็จพระสังฆราชแมนรี ทริซิน รินโปเช หลังสมเด็จท่านละสังขารอย่างสงบ


สมเด็จพระสังฆราช ทรงแนะให้ ‘ฝังขุมทรัพย์’ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนยามจำเป็น นำพาให้รอดพ้นจากภัยพิบัติได้ #การสั่งสมบุญ


ดำรงสมาธิจวบสิ้นลมหายใจ....สมเด็จพระสังฆราชแมนรี ทริซิน รินโปเช ละสังขารแล้ว ในท่านั่งสมาธิ เสด็จสู่สภาวธรรม


สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดทินกรนิมิต จ.นนทบุรีTNEWS - ทีนิวส์


ติดต่อโฆษณา Email: worarak@hotmail.com
02-525-4242 ต่อ 307, 081-649-0178
ติดต่อร้องเรียน complaint@tnews.co.th

PARTNERS
THE NATION  |   NATION TV  |   OK NATION  |   NOW26  |   SPRING NEWS  |   77 JOWO  |   กรุงเทพธุรกิจ  |   คม ชัด ลึก  |   ฐานเศรษฐกิจ  |   123 คนดีมีน้ำใจ  |   เนชั่น สุดสัปดาห์  |   ให้ความรู้
© 2019 Tnews.co.th