HASHTAG : ราชกิจจา

ประกาศราชกิจจาฯ แก้ไขกฎหมายจราจร มีสำเนาภาพถ่ายใบขับขี่ ถือว่ามีใบขับขี่ติดตัวแล้ว


โปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พันเอกหญิง


ราชกิจจาฯแพร่พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขใหม่ ปรับเพิ่มสิทธิ สวัสดิการลูกจ้างหลายข้อสำคัญ


ป.ป.ส. เปิดสายด่วน 1386 ให้ประชาชนสอบถามเรื่อง “กัญชา” เริ่ม 27 กุมภาพันธ์


ราชกิจจาเลือกตั้ง เรื่อง จํานวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี-จํานวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด


ด่วน พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 ประกาศเเล้ว


ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ขึ้นเงินเดือน "องค์กรอิสระ" อาทิเช่น กกต.-ป.ป.ช.


กฏหมายประกาศขึ้น "บุหรี่ซิกาแรต" เริ่มต้นซอง 80บาท


ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ปลด ขรก.ในพระองค์ออกจากราชการ ถอดยศทหาร ฐานประพฤติผิดวินัย เกียจคร้าน ประมาทเลินเล่อTNEWS - ทีนิวส์


ติดต่อโฆษณา Email: worarak@hotmail.com
02-525-4242 ต่อ 307, 081-649-0178
ติดต่อร้องเรียน complaint@tnews.co.th

PARTNERS
THE NATION  |   NATION TV  |   OK NATION  |   NOW26  |   SPRING NEWS  |   77 JOWO  |   กรุงเทพธุรกิจ  |   คม ชัด ลึก  |   ฐานเศรษฐกิจ  |   123 คนดีมีน้ำใจ  |   เนชั่น สุดสัปดาห์  |   ให้ความรู้
© 2019 Tnews.co.th