HASHTAG : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเสวนาพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร


หายข้องใจ ... อธิบดี สถ. แจงชัดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่น


อธิบดีกรมท้องถิ่นลุยยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ให้เด็กเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติ


สถ.เร่งรณรงค์ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในวันลอยกระทง


อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม“ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ” เทศบาลเมืองขลุง จ.จันทบุรี


ฤกษ์งามยามดี อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี"


สถ. จัดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560


อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีTNEWS - ทีนิวส์


ติดต่อโฆษณา Email: worarak@hotmail.com
02-525-4242 ต่อ 307, 081-649-0178
ติดต่อร้องเรียน complaint@tnews.co.th

PARTNERS
THE NATION  |   NATION TV  |   OK NATION  |   NOW26  |   SPRING NEWS  |   77 JOWO  |   กรุงเทพธุรกิจ  |   คม ชัด ลึก  |   ฐานเศรษฐกิจ  |   123 คนดีมีน้ำใจ  |   เนชั่น สุดสัปดาห์  |   ให้ความรู้
© 2019 Tnews.co.th