ว่อนเอกสาร กรมสารบรรณทหาร ส่งหนังสือด่วนขอ โมเดอร์นา จากสภากาชาดไทย

วันนี้ (22 ก.ค.2564) ได้มีรายงานข่าว การเผยแพร่เอกสารราชการ จากกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ส่งถึง เลขาธิการสภากาชาดไทย ขอรับการสนับสนุนวัคซีน "โมเดอร์นา" เพื่อฉีดให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยเอกสารระบุว่า

 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งปัจจุบันเชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ส่งผลให้มีรายงานการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มขึ้น


ในการนี้กองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว จึงขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกัน โควิด-19 โมเดอร์นา จากสภากาชาดไทยเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

ลงนามโดยผู้อำนวยการกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร


ขอบคุณภาพจาก Analayo "Skyman" Korsakul

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เอกสิทธิ์ ชูวารี

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : วัคซีนโมเดอร์นา  กำลังพล  เอกสารลับ  วัคซีน  ฉีดวัคซีน  ครอบครัวอบอุ่น 

ติดตามข่าวอื่นๆ