ครม.แต่งตั้ง "นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์" เป็น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำฯ

เพจเฟซบุ๊ก Wassana Nanuam ได้โพสต์ข้อความและเนื้อหาดังนี้

ยินดี “ผอ.นัท”
ครม. แต่งตั้ง เป็น
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝ่ายข้าราชการประจำฯ
ลูกน้อง พร้อมใจกัน มอบดอกไม้ ยินดี

.


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการภายในประเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

>>Lazada มอบดีลช๊อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : แต่งตั้ง  ยินดี  การเมือง 

ติดตามข่าวอื่นๆ