รัฐวิสาหกิจจีน ร้องนายกแพ้ประมูลโดยไม่เป็นธรรม เหตุกรมบัญชีกลาง วินิจฉัยสองมาตรฐานอุ้มบริษัท โวยทำแพ้ประมูล

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ITD-CREC NO. 10 JV (ไอ-ที-ดี-ซี-อา-อี-ซี-นับเบอร์เท็น-เจ-วี)ซึ่งประกอบด้วยรัฐวิสาหกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ไชน่า เรลเวย นัมเบอร์เทน เอนจิเนียวิ่ง กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายยกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรม เหตุกรมบัญชีกลาง วินิจฉัยโดยมิชอบ ใช้อำนาจอนุมัติยกเว้นเป็นการเฉพาะรายให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียวในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ทำให้การแข่งขันไม่เป็นธรรมสำหรับผู้เสนอราคารายอื่นๆ ในโครงการดังกล่าว


โดย นายชัยทัศน์ ทั่งหรัญ ตัวแทนกิจการร่วมค้า ITD- CREC NO.10 JV ระบุว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 มีประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ ITD-CREC NO.10 JV เป็นผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมืไทยและจีน ในการพัฒนาระบบ รถไฟความเร็วสูง แต่ต่อมาหลังจากการประมูลสร็จสิ้น ปรากฎว่ามีบริษัทที่เข้าร่วมประมูลรายหนึ่ง ซึ่งการรถไฟพิจารณาว่าคุณสมบัติและผลงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลางพิจารณาให้บริษัทดังกล่าวที่ถูกตัดสิทธิไปแล้ว อนุมัติยกเว้นให้ผ่านคุณสมบัติเป็นการเฉพาะราย และโดยคำวินิจฉัยดังกล่าวกรมบัญชีกลางมีคำสั่งให้การรรถไฟ พิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับกรมบัญชีกลาง และไม่ให้หยิบยกประเด็นคุณสมบัติของ บริษัทดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาตัดสิทธิ์ได้อีก มีผลให้บริษัท ผู้อุทธรณ์ดังกล่าวพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะการประมูลในโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ คำวินิจฉัยดังกล่าวขัดแย้งกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 มาตรา 8(2) โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกราย

 

>>ทำประกันโควิด-19 “เจอ ปั๊ป รับชดเชยทันที” ประหยัด อุ่นใจ สนใจคลิก<<


โดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดในทุกขั้นตอน โดยเมื่อพิจารณาตาม พ.ร.บ.ดังกล่วจะเห็นได้ว่ากรณีนี้ไม่เป็นกรณียกเว้น ที่เป็นการทั่วไป บริษัทรายอื่นๆ ที่ได้เข้าร่วมประมูลจึงไม่มีโอกาสได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกัน ทำให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม

ดังนั้น ทาง ITD-CREC No. 10 JV จึงได้นำเรื่องร้องเรียนต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรม โดยขอนายกรัฐมนตรี ให้มีคำสั่งให้ ป.ป.ช. เร่งรัดดำเนินการ ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานและออกคำวินิจฉัย ของกรมบัญชีกลางถึงความถูกต้องและความโปร่งใสในกระบวนพิจรณาอุทธรณ์ และขอให้ระงับการปฏิบัติตามคำสั่งและคำวินิจฉัยของกรมบัญชีกลางเพื่อรอผลการ

ตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสของ ป.ป.ช. รวมถึงขอให้ท่านนายกรัฐมนตรี มีคำสั่ง เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัย ของกรมบัญชีกลางดังกล่าว นาย ชัยทัศน์ ทั่งหิรัญ กล่าวว่า จะมี Big Surprise การจัดแถลงข่าว เร็วๆนี้

 

>>Lazada 12.12 AFTER PARTY ช้อปต่อไม่มีพัก ลดสูงสุด 80% สนใจคลิก<<
 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เอกสิทธิ์ ชูวารี

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : สองมาตรฐาน  รัฐวิสาหกิจ  กรมบัญชีกลาง  ประเทศจีน  นายกฯ 

ติดตามข่าวอื่นๆ