ผอ.รร.ดังพิษณุโลกประกาศสั่งปิด 2 วัน หลังพบบุคลากรนั่งไฟลท์บินเที่ยวเดียวกันกับสาวพิจิตรติดโควิด

สืบเนื่องจากกรณี จ.พิจิตร พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายแรก เป็นหญิงอายุ 25 ปี ที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมา ลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ ซึ่งสอบประวัติพบว่ามีการไปเที่ยวสถานบันเทิงในพิจิตรถึง 2 แห่ง ใน 3 คืนด้วยกัน จนผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสั่งปิด 2 ผับดังในเมืองชาละวันทันที พร้อมกันนี้นักเที่ยวจากสถานบันเทิงดังกล่าวยังได้แห่ไปตรวจหาเชื้ออีกด้วย

ล่าสุด จ่าสิบเอก ประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก สั่งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ รวม 2 วัน ในระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค. 2563 เพื่อทำความสะอาด เนื่องจากมีคุณครูที่เดินทางโดยเครื่องบินโดยสารจาก กทม. มา พิษณุโลก เที่ยวเดียวกันกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยระบุข้อความว่า

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มี.ค.2563 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 1150 ลงวันที่ 17 มี.ค.2563 เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 


ประกอบกับ ตามที่จังหวัดพิจิตรได้ประกาศผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จำนวน 3 ราย ในวันที่ 2 ธ.ค.2563 ซึ่งผู้ติดเชื้อได้เดินทางมาจังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.2563 และได้เดินทางท่องเที่ยวในสถานบันเทิง ร้านอาหาร และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ในจ.พิจิตร โดยไม่ได้กักตัว14 วัน ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นั้น


เนื่องจากโรงเรียนนครไทย สำรวจพบบ ครูของโรงเรียนนครไทยรายหนึ่งได้เดินทาง กลับมาจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2563 โดยเครื่องบินเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยรายดังกล่าว ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนนครไทย จึงมีมาตรการป้องกันการติดโควิด-19 ดังนี้

ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 2 ธ.ค.2563 จ่าสิบเอก ประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย

 

ขอบคุณ เพจเฟซบุ๊กสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ไวรัสโคโรนา 2019  เชื้อไวรัสโควิด-19  พิษณุโลก  พิจิตร 

ติดตามข่าวอื่นๆ