เริ่มแล้ว..มหกรรมพิพิธภัณฑ์ วัดขนอน (หนังใหญ่) สุดอลังการวิถีวัฒนธรรม 5 ลุ่มแม่น้ำ

งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง “วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ”  โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “๕ สายน้ำวัฒนธรรม แห่งลุ่มแม่น้ำภาคกลาง” พบกับนิทรรศการมีชีวิตของ ๕ ลุ่มแม่น้ำ การเสวนา การแสดงทางวัฒนธรรม  การแสดงพื้นบ้าน เวิร์คชอป และการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นจัดขึ้น ๒๐-๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นี้  ณ  วัดขนอน (หนังใหญ่)  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 

 

วานนี้ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน   เป็นประธานในพิธีเปิด “งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ”  โดยมีพระครูพิทักษ์ศิลปาคม  เจ้าอาวาสวัดขนอน (หนังใหญ่)   นายประกอบ วงษ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย    ดร.นพ.โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  (องค์การมหาชน)และนางสาวสรียา บุญมากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานราชบุรี) ร่วมในพิธีฯ ณ วัดขนอน (หนังใหญ่) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภาคกลาง จัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง “วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ”  เป็นครั้งแรกที่ได้มีการจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ได้นำเสนอเรื่องราวมมรดกวัฒนธรรมในภาคกลาง จัดงาน ณ วัดขนอน (หนังใหญ่)  เพื่อให้นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป และคนรุ่นใหม่ ได้มาสัมผัสเรื่องราวที่ก่อกำเนิดจากความตั้งใจของคนทำพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ความรักและเวลาในการสั่งสม ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ วัตถุทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เหล่านี้พร้อมจะถูกนำมาจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

 

 

สำหรับงานครั้งนี้มีพิพิธภัณฑ์ ๓๐ แห่งในภาคกลาง  มาร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวท้องถิ่นผ่านนิทรรศการและกิจกรรมการสาธิต และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งมีกำหนดจัดงานนี้ขึ้น ระหว่าง ๒๐-๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นี้  ณ วัดขนอน (หนังใหญ่)  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี


ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมบนเวที และเสวนาที่น่าสนใจ เช่น“เรื่องเล่าจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กับภาพสะท้อนย้อนรอยประเพณีวิถีและวัฒนธรรมชุมชน ๕ ลุ่มน้ำในภาคกลาง” ฟังประวัติศาสตร์และวัฒนธรมของชุมชนในลุ่มแม่น้ำในภาคกลางที่ประกอบด้วยแม่น้ำสายสำคัญ ๕ สาย ที่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมเก่าแก่ที่มีความสำคัญมายาวนาน อิทธิพลของ “สายน้ำ” ที่มีต่อวิถีชีวิตผู้คนในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง และพัฒนาการจากอดีตถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

เสวนาเรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะอยู่อย่างไร ในอนาคต  และเสวนาเรื่อง : เจาะลึก ทวาราวดีในแดนสยาม “ถิ่น ...ทวาราวดีภาคกลาง สู่สยามประเทศ” ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดงานคาดหวังว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ จะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาศึกษาเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรม และสัมผัสเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิด เกิดความตระหนักและหวงแหนในคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของตนเอง โดยผ่านรูปแบบนิทรรศการ กิจกรรมการสาธิต และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายจากงานครั้งนี้ด้วย

 

ทั้งนี้  “ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนา “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังเครือข่าย รวมถึงสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่ายให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ “เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” สามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง และพยายามเปิดพื้นที่ให้คนทำพิพิธภัณฑ์ได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย คาดหวังว่างานในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชาวเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง ที่จะจับมือกันร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ยั่งยืนในอนาคตต่อไป” ดร.นพ.โกมาตร กล่าว


ด้าน พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน (หนังใหญ่)  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในฐานะประธานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน “มหกรรมมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ” ทางคณะผู้จัดงานฯ ได้พยายามนำเสนอรูปแบบการจัดงานอย่างสร้างสรรค์ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เนื่องด้วยเสน่ห์ของความเป็นภาคกลาง มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทางประวัติศาสตร์ ทั้งด้านพิธีกรรมความเชื่อต่างๆ และขนบธรรมเนียมประเพณี วัตถุวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิถีชีวิตชุมชน เป็นต้น ต่างก็ล้วนมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจเป็นคลังความรู้มีคุณค่าควรแก่การศึกษา เรามีพิพิธภัณฑ์ในภาคกลางที่เป็นเครือข่าย ๓๐ แห่ง ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัด แบ่งออกเป็น ๕ ลุ่มน้ำ ดังนี้

 

•    แม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มแม่น้ำที่เสมือนเป็นสายเลือดหลัก ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย ๑.พิพิธภัณฑ์จันเสน (นครสวรรค์) ๒.พิพิธภัณฑ์เรือไทย (พระนครศรีอยุธยา) ๓.พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาวัดหนังราชวรวิหาร (กรุงเทพฯ) ๔.บ้านหัตถกรรม ศิลป์สร้างสุข (กรุงเทพฯ) ๕.พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวานอาม่าน (นนทบุรี)   ๖.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านขุนสมุทรจีน (สมุทรปราการ) 
•    แม่น้ำป่าสัก – ลพบุรี สายน้ำที่เรียงร้อยด้วยเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน ทั้งอาหาร พิธีกรรมความเชื่อ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวนประกอบด้วย ๑.พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง (นครนายก) ๒.พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านดงกระทงยาม  (ปราจีนบุรี) ๓.พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย (ลพบุรี)    ๔.พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านหลุมข้าว (ลพบุรี)
•    แม่น้ำแม่กลอง อีกหนึ่งสายน้ำที่หลากหลายด้วยเรื่องความเชื่อทางศาสนา เอกลักษณ์ทางศิลปกรรม ภูมิปัญญาการทอผ้าและวิถีชีวิตชุมชน ประกอบด้วย ๑. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองขาว (กาญจนบุรี) ๒. พิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง (ราชบุรี) ๓.พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม (ราชบุรี) ๔.จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว (ราชบุรี) ๕.พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (สมุทรสงคราม) ๖.เบญจมราชูทิศ พิพิธภัณฑ์ (ราชบุรี) ๗. พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน (ราชบุรี) ๘.กลุ่มศิลปินลุ่มน้ำแม่กลองศูนย์การเรียนรู้งานศิลปะ
•    แม่น้ำท่าจีน ลุ่มน้ำที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และวิถีชีวิตชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านในอดีตที่หลากหลาย ประกอบด้วย ๑. ศูนย์ฟื้นฟูไตดำโบราณ (สุพรรณบุรี)  ๒.บ้านเก่าเล่าเรื่อง ตลาดบางหลวง  (นครปฐม) ๓.พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทยบ้านลานแหลม  (นครปฐม) ๔.พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง (นครปฐม)   ๕. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชุมชนคลองผีเสื้อ (นครปฐม)  ๖.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งบ้านทุ่งผักกูด  (นครปฐม) ๗. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดห้วยตะโก  (นครปฐม)
•    แม่น้ำเพชรบุรี เรื่องราวชาติพันธุ์วิถีชีวิตไทยทรงดำ กลุ่มคนอนุรักษ์ผ้า และสะสมของโบราณที่เป็นสมบัติของเมืองเพชร ประกอบด้วย ๑.ศูนย์เรียนรู้กลุ่มสไบมอญ-บางลำภู (เพชรบุรี) ๒.บ้านชะอาน (เพชรบุรี)  ๓.พิพิธภัณฑ์ปานถนอม (เพชรบุรี) ๔.สมบัติลุ่มแม่น้ำเพชร (เพชรบุรี) ๕.ศูนย์เรียนรู้เพื่อนศิลป์ ดินไอเดีย (เพชรบุรี)
    

งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง “วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ” จัดขึ้นระหว่าง ๒๐-๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ วัดขนอน (หนังใหญ่)  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี   ซึ่งมีกิจกรรมและไฮไลท์สำคัญที่น่าสนใจ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิตของพิพิธภัณฑ์ ๕ ลุ่มแม่น้ำภาคกลาง การเสวนาทางวัฒนธรรมและวิชาการ การสาธิต และการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนแต่ละท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรม Work Shop และการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ตลอดระยะเวลา ๓ วันของการจัดงาน(ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)  สนใจติดตามได้ที่  Facebook:เพจมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

>> Lazada ช้อปดีลเด็ดลดต่อเนื่องจาก 11.11 แจกส่วนลด 150฿ คลิกเลย <<

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : วัดขนอน  วัฒนธรรมไทย  พิพิธภัณฑ์  งานศิลปะ 

ติดตามข่าวอื่นๆ