ความสำเร็จของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย จังหวัดจันทบุรี

 

มาดูความสำเร็จของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย จังหวัดจันทบุรี ที่เอาชนะปัญหาหนี้สิน ขจัดความยากจนได้อย่างไร

 

บ้านชากไทย ตั้งอยู่ที่ อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี เป็นหนึ่งในต้นแบบการบริหารจัดการหนี้สินภายในชุมชน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ผ่านการบริหารจัดการเงินทุนที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 


ปัจจุบัน “ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย” ประกอบด้วยกลุ่มกองทุนชุมชนจำนวน 13 กลุ่ม มุ่งเน้นการบริหารจัดการกองทุนให้มีความเป็นเอกภาพ ลดปัญหาการเป็นหนี้ของคนในชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้ของคนในชุมชนให้เป็น 1 ครัวเรือน 1 สัญญา โดยทางกลุ่มสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ธิดารัตน์ พูลศิริ

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน  ChangeforGood  กรมการพัฒนาชุมชน 

ติดตามข่าวอื่นๆ