มาแล้วจ้าเงินกู้แรงงานนอกระบบ สูงสุด 3 แสน ดอกเบี้ยสุดต่ำ

 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมจัดหางาน ตั้งเป้าปล่อยกู้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน วงเงิน 7 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยแบ่งประเภทของผู้กู้ ดังนี้

1. รายบุคคล

วงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย

         - วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

         - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี (ปีละ 1,500 บาท) ระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 4 งวด ตั้งแต่งวดที่ 1 - งวดที่ 4

คุณสมบัติเบื้องต้น

         - ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน

         - มีผลงานและรายได้จากงาน หรือมีหลักฐานในการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน

         - มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

         - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และต้องไม่เคยถูกดำเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน


2. รายกลุ่มบุคคล

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามวงเงินกู้

2.1 กรณีกู้ไม่เกิน 200,000 บาท

 วงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย   

         -เงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท

         - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี (6,000 บาทต่อปี) ระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 4 งวด ตั้งแต่งวดที่ 1 - งวดที่ 4

คุณสมบัติเบื้องต้น 

         - ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียน (กลุ่มบุคคล) กับกรมการจัดหางาน

         - มีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน

2.2 กรณีกู้ตั้งแต่ 200,000-300,000 บาท

วงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
    
          -เงินกู้ 200,000-300,000 บาท  

         - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 4 งวด ตั้งแต่งวดที่ 1 - งวดที่ 4

คุณสมบัติเบื้องต้น 
 
         - มีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 6 คน

         - มีผลงานและมีรายได้จากงาน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน

         - มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

         - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และต้องไม่เคยถูกดำเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน

Cr.ฐานเศรษฐกิจ

Lazada ยกขบวน ระเบิดราคา ลดกระหน่ำกว่าหนึ่งแสน รายการ สูงสุด 90%


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : นอกระบบ  เงินกู้  แรงงาน 

ติดตามข่าวอื่นๆ