ตร.จราจรเมืองสุราษฎร์ฯ เข้าขอขมาผู้กำกับ หลังแจง"อมเบี้ยเลี้ยงโควิด 19"

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี ได้มีข้อร้องเรียนและมีข่าวปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจาก มีการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน โควิด –19 เข้าบัญชี ของข้าราชการตำรวจ ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะบางนาย แต่ปรากฏว่าคนที่ปฏิบัติจริงกลับไม่ได้รับค่าตอบแทน เพราะไม่มีชื่อในคำสั่ง โดยคนที่ได้รับเงินค่าตอบแทนและมีชื่อในคำสั่งไม่ได้ปฏิบัติงานจริง

พันตำรวจเอกศิริชัย สุขศาสตร์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี ขอเรียนชี้แจงว่า ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ได้สอบถามข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว และได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้น ได้รับรายงานจาก ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติภารกิจแก้ไขสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในระเบียบ โดยจัดเป็นชุดปฏิบัติการต่างๆ เพื่อปฏิบัติภารกิจมีการกำหนดห้วงเวลาและหน้าที่อย่างชัดเจน กรณีข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่จริงตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนกรณีข้าราชการตำรวจในสายงานจราจรและสายงานต่างๆ บางนาย ที่ไม่ได้จัดอยู่ในชุดปฏิบัติการฯ เนื่องจากมีการปฏิบัติหน้าที่ปกติเป็นผลัดอยู่แล้ว และมีการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องนอกเวลาปกติ และได้เบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการไปแล้ว จึงไม่สามารถจัดอยู่ในชุดปฏิบัติการโควิด-19 เพราะจะเป็นการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ซ้ำซ้อนกัน

ประกอบกับข้าราชการตำรวจใน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี มีภารกิจในการปฏิบัติงานปกติของหน่วย สนับสนุนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด จึงได้จัดชุดปฏิบัติการในภารกิจโควิด-19 ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ โดยใช้กำลังข้าราชการตำรวจในสายงานธุรการ สายงานป้องกันปราบปราม สายงานสืบสวนและจราจรที่ว่างเว้นจากภารกิจบางส่วน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

กรณีดังกล่าวเชื่อว่ามาจากความไม่เข้าใจตรงกันตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งในวันที่ 19 ตุลาคม 63 จะมีการประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และจะได้ชี้แจงให้ทราบข้อเท็จจริง ระเบียบปฏิบัติทางราชการต่อไป

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 เบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๒๕/๒๓๘๑๕ ลงวันที่ 15 มิ.ย.63 ได้รับเบิกจ่ายได้ในอัตราคนละ 50 บาท/ชั่วโมง โดยเบิกจ่ายเท่าที่ปฏิบัติจริง และไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน ซึ่ง สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ได้มีการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด


พันตำรวจเอก ศิริชัย กล่าวว่า ตามข่าวที่เสนอไปว่ามีรายชื่อขอเบิกซ้ำซ้อนนั้นไม่เป็นความจริงอันที่จริงแล้วเป็นการขอเบิกซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ซึ่งหลังจากที่ได้มีการชี้แจงไปแล้ว มีรองผู้กำกับจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยตัวแทน กรรมการตำรวจ และตัวแทนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ได้เดินทางเข้าขอขมาต่อ พันตำรวจเอกศิริชัยLazada ยกขบวน ระเบิดราคา ลดกระหน่ำกว่าหนึ่งแสน รายการ สูงสุด 90%


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : โควิด19  เบี้ยเลี้ยง  ตำรวจ 

ติดตามข่าวอื่นๆ