ตากสั่งล็อกดาวน์ 2ชุมชนแม่สอด หลังพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย ปิดด่านพรมแดนทั้งหมด 7 วัน

  ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ออกประกาศในวันที่ 18ต.ค.63 เกี่ยวกับเรื่องด่วน ที่ทางจังหวัดตากสั่งล็อกดาวน์ 2 ชุมชนแม่สอด เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย 
โดยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก แถลงว่าพบชาวเมียนมา สามีภรรยาติดเชื้อโควิด 2 ราย
และตรวจพบคนในครอบครัวอีก 3 ราย จังหวัดจึงได้มีการยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิคในพื้นที่อำเภอแม่สอด 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา) มีมติให้ปิดด่านพรมแดนทั้งหมด   พร้อมทั้งขนส่งสินค้าทุกแห่ง เป็นเวลา 7 วัน เพื่อจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยและปลอดภัยมากที่สุดนอกจากนี้ ได้มีการควบคุมพื้นที่เสี่ยงเฉพาะจุด ในชุมชนมะดีนะฮ์ชุมชนถุงทองเขตเทศบาลนครแม่สอด งดศาสนกิจในมัสยิด วัด  และหยุดโรงเรียน 7 วัน เริ่มวันจันทร์นี้ โดยให้เรียนระบบออนไลน์แทนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก​ ฉบับที่​ 31/2563 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2563


1 ห้ามผู้ใดเข้าออก ย่านมะดีนะห์  และย่านถุงทอง ในชุมชนวัดหลวงเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ
2 งดการปฏิบัติศาสนกิจและศาสนสถานของทุกศาสนาที่มีจำนวนคนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปใน 4 ชุมชนเขตเทศบาลได้แก่ชุมชนวัดหลวง ชุมชนอิสลาม ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนบัวคูณและบ้านแม่ตาวใต้ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

 


3 ให้งดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถานศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมในโรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา โรงเรียนอิสลามศึกษา โรงเรียนอนุบาลการุณย์ โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ศูนย์จริยธรรมมัสยิดอันซอร์ ศูนย์จริยธรรมมัสยิดอันซอร์(2) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลอิสลาม เป็นเวลา 7 วัน นับแต่วันออกประกาศ


4 การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ในพื้นที่อำเภอแม่สอดให้เปิดจำหน่ายได้ โดยให้นำกลับไปบริโภคที่บ้าน


5 ร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีกค้าส่งชุมชน ร้านสะดวกซื้อตลาดสด ตลาดถนนคนเดิน ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า community Mall หรือร้านค้าลักษณะเดียวกัน ในพื้นที่อำเภอแม่สอดให้เปิดได้โดยต้องควบคุมการเข้าออก ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ให้และผู้ใช้บริการ การเว้นระยะห่างในการเลือกซื้อสินค้าและการชำระราคา โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด


6 ให้ปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์คาราโอเกะ นวดและสปา ในพื้นที่อำเภอแม่สอด


7 ห้ามผู้ใดจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกันหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย เช่นการประชุมสัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ การจัดเลี้ยงการ จัดกิจกรรมในสวนหรือสวนสาธารณะ การจัดกิจกรรมตามเทศกาลประเพณีในเขตอำเภอแม่สอด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากเป็นรายกรณี

 

Lazada จัดโปร จัดหนักลดทุกรายการ ลดสูงสุด 90%


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ดลวรรธน์ โพธิชาธาร

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : โควิด19  เเม่สอด  ชายเเดน  ด่านตรวจคนเข้าเมือง  ตาก 

ติดตามข่าวอื่นๆ