TIP รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการดีเด่น 2563

          ดร.สมพร  สืบถวิลกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่  ทิพยประกันภัย  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการดีเด่น  จากคุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อเชิดชูเกียรติ ฐานะที่เป็นสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบทุนประกันสังคมดีเด่น ประจำปี 2563  ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนภาครัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องการดูแลสวัสดิการแรงงาน ณ อาคารเอนกประสงค์  สำนักงานประกันสังคม

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
marketing

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ประกันโควิด  ทิพยประกันภัย  ได้รับรางวัล  ประกันภัย  ประกัน 

ติดตามข่าวอื่นๆ