โรงเรียนสตรีวิทยา ออกประกาศหยุดเรียน 14 ต.ค. เลี่ยงเหตุชุมนุม พร้อมจัดสอนออนไลน์ชดเชย

วันที่ 12 ต.ค. 2563 นางวรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ได้ออกประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา เรื่อง แจ้งหยุดเรียนและการสอนในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 มีรายละเอียดระบุว่า


ด้วยโรงเรียนสตรีวิทยา ได้รับข้อมูลข่าวสารออนไลน์และสื่อสาธารณะถึงสถานการณ์ที่จะมีผู้นัดชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เวลา 14.00 น. ของวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 และจะค้างคืนต่อเนื่องที่บริเวณทำเนียบรัฐบาล โดยจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวนมาก โรงเรียนสตรีวิทยาตั้งอยู่บริเวณใกล้กับพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับของนักเรียน โรงเรียนสตรีวิทยา จึงขอแจ้งหยุดเรียนในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 และการเรียนชดเชย โดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ชดเชย ขอให้นักเรียนเข้าเรียนรายวิชาตามตารางเรียน ทำแบบฝึก ส่งงาน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 21.00 น. เพื่อให้สาระความรู้และเวลาเรียนครบตามหลักสูตร


ทั้งนี้ หากโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบต่อไป

 

 

lazada จัดโปรโมชั่น ลดทุกรายการ มีทุกสิ่งให้เลือกสรร!!!

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อุมาพร พ่วงผลฉาย

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : หยุดเรียน  ชุมนุมการเมือง 

ติดตามข่าวอื่นๆ