ในหลวง ทรงสวมสังวาลนพรัตน์ ถวายพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถวัดราชบพิธฯ เป็นพุทธบูชา

วันเสาร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามแรกในกฐินกาล พุทธศักราช ๒๕๖๓  

 

 


โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสวมสังวาลนพรัตน์ถวายพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพุทธบูชา ตามที่รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล อนุสนธิพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรส เนื่องในโอกาสศุภมงคลสมัยสมโภช  ๑๕๐ ปี  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

 

 


สังวาลนพรัตน์องค์นี้ เป็นสร้อยสังวาลทองคำประกอบด้วยรัตนชาติ ๙ ชนิดตามตำรานพรัตน์ รวมจำนวน ๓๖ ดอก ตามแบบพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์เครื่องต้นของพระมหากษัตริย์ มีอักษรพระปรมาภิไธย วปร ในรัชกาลปัจจุบัน สลักที่ข้อต่อดวงรัตนะประจำสังวาลแต่ละดวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยแบบ และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงสวมสังวาลดังกล่าวถวายเป็นพุทธบูชาเป็นปฐมฤกษ์ 

 

 

 

 

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทอดผ้าไตรสดับปกรณ์พระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ พระราชอุปัธยาจารย์ ด้วย การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายพระพุทธอังคีรสจำลอง เหรียญ และหนังสือที่ระลึก

 

 

 

 

 

 

 


ที่มา :  เพจเฟซบุ๊ก "สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช"
 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  สมเด็จพระสังฆราช  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ