5 สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 2563

ได้เฮกันต่อเนื่องสำหรับท่านที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่า บัตรคนจน หลังจากที่เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้รายงานว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 2563 ใช้สิทธิได้ 5 รายการ

1.ซื้อสินค้า 700-800 บาท (ตามเกณฑ์รายได้) -รายได้ต่อปี 30,000-100,000 บาท ได้วงเงิน 700 บาท -รายได้ต่อปี ไม่เกิน 30,000 บาท ได้วงเงิน 800 บาท

2.ค่าเดินทางรถสาธารณะ (รถ บขส., รถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า, รถ MRT 500 บาท

3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (รอบ 3 เดือน)


4.เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน แต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้จ่ายเองทั้งหมด

5.เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ให้ใช้น้ำประปาในวงเงิน 100 บาท ต่อ ครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินผู้ถือบัตร จะต้องเป็นผู้จ่ายเองทั้งหมด

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อุทัย เลิกสันเทียะ

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  บัตรคนจน 

ติดตามข่าวอื่นๆ