ทำผิดมาตลอดชีวิต ต้องล้างผักผลไม้ขนาดไหนพยาธิจึงจะหมด ใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวไม่พอ พร้อมบอกวิธีที่ถูกต้องที่สุด

เพจเฟซบุ๊ก PDRC ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้โพสต์ข้อความที่เป็นประโยชน์ พร้อมเนื้อหาดังนี้ล้างผักผลไม้ขนาดไหนพยาธิจึงจะตาย
เป็นคำถามที่ถามมาบ่อยมาก จากการที่ผักและผลไม้เป็นส่วนหนึ่งที่มักมีการปนเปื้อนไข่และตัวอ่อนพยาธิหลายชนิด นำมาซึ่งการติดเชื้อทั้งรุนแรงและไม่รุนแรง มีงานวิจัยทำการศึกษาไว้โดย Razieh Elahi และคณะ (2018) เลยนำมาแบ่งปันสมาชิกเพจเพื่อใช้เป็นแนวทางเบื้องต้น
al of Pharmaceutics, 2018:12(2):S498

-> การศึกษาการปนเปื้อนตัวอ่อนพยาธิตัวกลมในผักชนิดต่างๆ และประสิทธิภาพของการล้างผักด้วยวิธีต่างๆ
-> ผักที่นำมาทดสอบจำนวน 160 ตัวอย่าง ประกอบด้วย มิ้น โหระพา เครส ผักชีฝรั่ง เผ็ด หัวไชเท้า ต้นหอมจีน และกระเทียมป่า แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆละ 40 ตัวอย่าง ประกอบด้วย น้ำสะอาด น้ำส้มสายชู 1% และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 5 หยดในน้ำ 5 ลิตร เป็นเวลา 30 นาที เปรียบเทียบกับผักที่ไม่ล้าง
-> จากการตรวจผักทั้งหมดหลังการล้างด้วยวิธีต่างๆ พบการปนเปื้อนพยาธิในกลุ่มต่างๆ มีความแตกต่างกัน ดังนี้
<> ผักที่ไม่ล้าง 33 ตัวอย่าง (82.5%)
<> น้ำสะอาด 13 ตัวอย่าง (32.5%)
<> น้ำส้มสายชู 5 ตัวอย่าง (12.5%)
<> น้ำยาฆ่าเชื้อ 2 ตัวอย่าง (0.5%)
-> จากการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า การล้างด้วยน้ำสะอาดมีการปนเปื้อนเชื้อสูงกว่าการล้างด้วยน้ำส้มสายชูและน้ำยาฆ่าเชื้อ (P < 0.05)
-> พบการปนเปื้อนสูงในต้นหอมจีน และกระเทียมป่า น้อยสุดในหัวไชเท้า


 

ดังนั้น การล้างผักจึงมีความจำเป็นต้องล้างด้วยน้ำส้มสายชูหรือน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นสิ่งที่ต้องทำ เมื่อท่านต้องการทานสดๆ

เอกสารอ้างอิง
Razieh Elahi et al. The Effect of Washing Procedures on Contamination of Raw Vegetables with Nematodes Larvae. Asian Journ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ล้างผัก  ล้าง  วิจัย 

ติดตามข่าวอื่นๆ