บิ๊กบี้ ว่าที่ผบ.ทบ.ใหม่ ลั่นสัจจะต่อหน้า ผบ.ทัพ จะปกป้อง ค้ำจุน สถาบันกษัตริย์ สนับสนุนรัฐบาลแก้ปัญหาชาติ

จากเหตุการณ์อันยุ่งเหยิงในเมืองไทยอันเนื่องมากจาก ชุมนุมของกลุ่ม “ธรรมศาสตร์และการชุมนุม” โดยใช้ชื่อการชุมนุมว่า “19 กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร” ได้เตรียมพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อปักหมุดคณะราษฎร จากนั้น นายพริษฐ์ อ่านประกาศคณะราษฎร 2563 ฉบับที่ 1 ย้ำถึงข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์
 

ล่าสุด วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารอาวุโสได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับกรณีนี้ว่า "บิ๊กบี้ ลั่น คำสัญญา!  ต่อหน้า บิ๊กกบ - บิ๊กแดง จะปกป้อง สถาบันกษัตริย์ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้สังคม มีความปกติสุข สร้างรักสามัคคี ขับเคลื่อนประเทศชาติ ให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคง พร้อมรับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลง


ผบ.ทบ.คนใหม่...พลเอกณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผบ.ทบ. และ ว่าที่ผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ ได้กล่าวเทิดเกียรติ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญศรี ผบ.ทหารสูงสุด และพลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก 266 นายพลเกษียณ นายทหารระดับนายพล ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ 

 

 


พลเอกณรงค์พันธ์  กล่าวว่า  พวกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ทหารมาตลอดชีวิตรับราชการทุกท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้กองทัพ และประเทศชาติ เป็นอเนกประการ อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ทำภารกิจทุกด้านให้ของกองทัพ เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตย ความสงบเรียบร้อยของชาติและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสำคัญ


“ปกป้องค้ำจุน สถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความจงรักภักดีอย่างสูงสุด และสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนถือเป็นผลงานและเกียรติประวัติอันน่ายกย่อง  ส่งผลให้กองทัพมีความเข้มแข็งทันสมัยและเจริญก้าวหน้า สามารถยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และปัญหานานาประการอันควรค่าแก่การจารึกไว้ เป็นแบบฉบับอาชีพ ที่นายทหารรุ่นหลัง จะได้สานต่อดำเนินรอยตาม เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี ของการเป็นหลักด้านความมั่นคงของชาติและเป็นที่พึ่งของประชาชน


แม้จะต้องสิ้นสุดในหน้าที่ราชการแต่เชื่อมั่นว่า ภารกิจของความเป็นทหาร จะยังคงแนบแน่นอยู่ในจิตใจของทุกท่านอย่างไม่เสื่อมคลาย และพร้อมมีส่วนร่วมจรรโลงกองทัพให้มีความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนส่งเสริมภารกิจของกองทัพให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา


“พวกเราขอให้คำมั่นว่าจะสืบสานอุดมการณ์ของทุกท่านให้ดีที่สุดและทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้สังคมมีความปกติสุข มีความรักความสามัคคีอันจะเป็นการขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป” พลเอก ณรงค์พันธ์ กล่าว 

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
กองบรรณาธิการข่าว

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : บิ๊กแดง  ม็อบ  ผบ.ทบ. 

ติดตามข่าวอื่นๆ