สปส.แจงชัดเหตุเลือกลงทุนหุ้น ศรีพันวา ย้ำโจมตีปลาวาฬคลาดเคลื่อน คาใจหนัก การเมืองไล่บี้ไม่พูดถึงรุ้ง จาบจ้วงสถาบันฯ

จากกรณีเพจอวตารในโซเชียลนำเสนอว่าสำนักงานประกันสังคม ถือหน่วยลงทุนของกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา ในสัดส่วนเป็นผู้ถือหน่วยรายใหญ่ และมีประเด็นข้อสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม ปัจจัยในการพิจารณาลงทุน ขั้นตอนและผู้มีอำนาจในการพิจารณาลงทุน รวมทั้งผลตอบแทนการลงทุนในกิจการดังกล่าว

 

อ่านข่าว - เพจอวตาร แค้น ปลาวาฬ แตะต้องรุ้ง โจมตีเบื้องสูง ปั้นตัวเลขมั่ว ศรีพันวา

ล่าสุด นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงว่าสำนักงานประกันสังคมได้ถือหน่วยในทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) มูลค่าการลงทุนประมาณ 505 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน การลงทุน 22.6% ของจำนวนหน่วยลงทุนของ SRIPANWA ทั้งหมด (มูลค่า ณ วันที่ 16 ก.ย.63) ซึ่งการลงทุนดังกล่าว จัดเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สำนักงานประกันสังคมได้มีการลงทุน ในหน่วยลงทุนต่างๆ

ทั้งนี้ ในการลงทุนสำนักงานประกันสังคม มีการวิเคราะห์ถึงผลตอบแทน ความสามารถ ในการจัดหารายได้จากทรัพย์สิน สภาวะอุตสาหกรรม ทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงที่ได้รับจากการลงทุน โดยผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนของสำนักงานอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) มิได้มีส่วนในการตัดสินใจในลงทุนรายหลักทรัพย์แต่อย่างใด เนื่องจากมีหน้าที่ในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์การลงทุนและกำกับดูแลเท่านั้น

สำนักงานประกันสังคมมีการลงทุนในกองทรัสต์ SRIPANWA ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนในปี 2556 มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยรายปีอยู่ที่ 6% และได้รับเงินปันผลจากการลงทุนแล้ว จำนวน 229 ล้านบาท และตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนสิงหาคม 2563 กองทุนประกันสังคมมีการลงทุน และมีผลตอบแทนที่รับรู้แล้วจำนวนกว่า 33,000 ล้านบาท

“ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจ และวางใจในการวิเคราะห์ และระมัดระวังของสำนักงานประกันสังคม ในการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุน” โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวชี้แจง

 


ขณะเดียวกันเพจ Poomcharn - ภูมิฉาน ได้โพสต์ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า "ความคาดเคลื่อนเกี่ยวกระแสข่าวเรื่องประกันสังคม
1. ความเข้าใจผิดข้อแรก: #เข้าใจว่ากองทุน SRIPANWA กับ บริษัท SRIPANWA เป็นนิติบุคคลเดียวกัน จริงๆแล้ว SRIPANWA เป็นกองทุนที่เป็นเจ้าของโรงแรม และ บริษัท SRIPANWA MANAGEMENT เป็นบริษัทที่มาเช่าทรัพย์สินของกองทุนไปหาประโยชน์ต่อ ด้วยค่าเช่าตามสัญญาเช่า ดังนั้น การที่ SRIPANWA MANAGEMENT จะกำไรหรือขาดทุนไม่เกี่ยวข้องกับกำไรหรือขาดทุนของกองทุน SRIPANWA

2.ความเข้าใจผิดข้อสอง: #กองทุนประกันสังคมเอาเงินไปลงทุนในกองทุนถึง22% เป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชน ในความเป็นจริง กองทุนประกันสังคมมีการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นจำนวนมาก ทั้งพันธบัตรรัฐบาล / หุ้นสามัญ / กองทุนอสังหา ประมาณ 2 ล้านล้านบาท การลงทุนในกองทุน SRIPANWA มีมูลค่าประมาณ 680 ล้านเท่านั้น (คิดที่ราคา ipo) ถือว่าไม่ใช่สัดส่วนที่เยอะแต่อย่างใด และ ไม่ได้มากกว่ากองทรัสต์ต่างๆอื่นๆที่ประกันสังคมลงทุนอยู่ เช่น GVREIT (300 ล้าน), WHABT (400 ล้าน), WHART (6,200 ล้าน) เป็นต้น จะเห็นว่ากองทรัสต์ WHABT หรือ WHART สำนักงานประกันสังคมก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 เช่นกัน

3.ความเข้าใจผิดข้อสาม: #กองทุนประกันสังคมขาดทุนมหาศาลจากการลงทุนในครั้งนี้ กองทุนประกันสังคมลงทุนในกองทุน SRIPANWA ครั้งแรกที่ราคา 10.8 บาทต่อหุ้น ได้ปันผลจนถึงปัจจุบัน 2.1909 บาทต่อหุ้น คิดเป็นราคาทุนสุทธิที่ 8.6091 บาทต่อหุ้น ราคากองทุนปัจจุบันที่ 7.9 บาทต่อหุ้น แน่นอนว่ายังขาดทุนแต่ไม่ได้ขาดทุนมหาศาล ถ้าคิดว่า เราอยู่ในสถานกาณร์โควิดที่โรงแรมทุกแห่งประสบปัญหา ก็ถือว่า SRIPANWA ไม่ใช่การลงทุนที่แย่กว่าบริษัทโรงแรมอื่นๆ เผลอๆดีกว่าด้วยซ้ำ 

ที่พิมพ์มาทั้งหมดไม่ได้สนับสนุนความเห็นของเจ้าของศรีพันวาแต่อย่างใด แต่พูดข้อเท็จจริงของการลงทุนของประกันสังคมเท่านั้นครับ"

 

 

 


โดยก่อนหน้านั้น นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานกรรมาธิการ กิจการศาล องค์กรอิสระ อัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน กล่าวว่า กรณีที่ใช้เงินของทุนประกันสังคมไปซื้อหุ้นบริษัทเอกชนต่างๆนั้น คณะกรรมาธิการฯที่มีตนเป็นประธานและดูแลกองทุนทั้งประเทศ จะทำการสืบสวนสอบสวนกรณีกองทุนประกันสังคมนำเงินจำนวนมาก ไปลงทุนซื้อหุ้นประเภทเสี่ยงสูง เช่นโรงแรมศรีพันวา ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากนั้นว่ามีเหตุผลอะไร และการดำเนินการมีผลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือไม่อย่างไรเพราะที่ผ่านมาแค่การเยียวประชาชน ที่ถูกหักเงิน ไปเข้ากองทุนประกันสังคมที่มีเงินในกองทุนปีๆหนึ่งจำนวนหลาย แสนล้านบาทกลับล่าช้า จนถึงวันนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัส บริษัทหยุดกิจการให้พนักงานพักงานทั้งๆที่เป็นเงินของพวกเขาเอง

นายจิรายุ กล่าวอีกว่า กระทรวงแรงงานเคยพูดถึงเงินก้อนนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมว่าจะดูแลกลุ่มที่ถูกหักเงินเข้ากองทุนประกันสังคม และผู้จ่ายเงินสมทบ เขาแค่ขอคืนไม่ใช่ขอทาน และ ครม.มีมติตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน แต่จนถึงวันนี้กลับยังมีขั้นตอนซับซ้อนวุ่นวาย ยังได้ไม่ครบ มีแต่คนในกระทรวงบางคนสนใจแต่การประมูลซื้อคอมพิวเตอร์มูลค่าหลายพันล้าน

“ก่อนหน้านี้การใช้เงินของกองทุนประกันสังคมเข้าไปลงทุนในหุ้นของโรงแรมศรีพันวาที่จังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจและประชาชนให้ความสนใจมาก ผมจะนำเรื่องเข้าพิจารณาในคณะกรรมาธิการว่ากองทุนเงินประกันสังคม นำเงินไปลงทุนในกองทุนต่างๆ ผลประกอบการเป็นยังไง เหตุใดจึงเลือกในธุรกิจประเภทนี้และผลตอบแทนเป็นอย่างไร ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานใหม่ทั้ง 2 คน ในฐานะกำกับดูแลกองทุนประกันสังคมต้องออกมาชี้แจงให้กับสังคมได้ว่าเอาเงินของประชาชนไปทำอะไรบ้างเพื่อนำมาประกอบการสอบสวนของคณะกรรมาธิการในการพิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อชี้แจงความเหมาะสมกับประชาชนผู้เสียเงินสมทบให้กับกองทุน ว่านำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ เรื่องนี้ รมต.จับกัง 1 และเลดี้จับกัง 2 จะต้องรับผิดชอบและคณะกรรมาธิการจะทำสำนวนร้องต่อ ป.ป.ท. และ ป.ป.ช.ต่อไปหากพบมูลความผิด” นายจิรายุ กล่าว

 


ติดตามข่าวสารทาง Line



ติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ปลาวาฬ  ศรีพันวา  ม็อบ  การเมือง 

ติดตามข่าวอื่นๆ