มาเลเซียประกาศปิดด่านบูกิตกายูฮิตัมชั่วคราว จากสถานการณ์โควิด

เพจเฟซบุ๊ก กงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์ ได้เผยแพร่ประกาศปิดด่านข้ามแดนชั่วคราวเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระบุรายละเอียดดังนี้

มาเลเซียประกาศมิให้บุคคลใดเดินทางเข้าและออกผ่านด่านบูกิตกายูฮิตัม (Bukit Kayu Hitam) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ก.ย. 2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สถานเอกอัครราชทูตฯ เพิ่งได้รับแจ้งจากทางการมาเลเซียว่า ด่านบูกิตกายูฮิตัมจะไม่อนุญาตให้บุคคลใดเดินทางเข้าออกประเทศมาเลเซียผ่านด่านดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ก.ย. 2563 ซึ่งจะทำให้คนไทยไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยทางด่านบูกิตกายูฮิตัมและด่านสะเดาได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ขอให้คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยทางบก ระหว่างวันที่ 12-25 ก.ย. 63 โปรดลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางโดยเลือกด่านพรมแดนอื่น ได้แก่ ด่านเบตง หรือด่านสุไหงโก-ลก หรือด่านวังประจัน


สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วว่าจะเข้าประเทศไทยผ่านด่านสะเดา (ซึ่งต้องผ่านด่านบูกิตกายูฮิตัม) ในช่วงวันที่ 12 - 25 ก.ย. 2563 ขอความกรุณาลงทะเบียนใหม่และเลือกด่านอื่นแทน

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทาง ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th

และขอให้ดำเนินการขอใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า ‘fit to travel’ ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และกรุณาเดินทางให้ถึงด่านก่อนเที่ยงวันของวันที่ระบุในหนังสือรับรองการเดินทางซึ่งเป็นไปตามวันที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และกรุณาเตรียมเอกสารหนังสือรับรอง ฯ ใบรับรองแพทย์ และหนังสือเดินทางให้พร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด้วย

 

 

ขอบคุณ กงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : โควิด19  มาเลเซีย 

ติดตามข่าวอื่นๆ