ราชกิจจาฯประกาศ ถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชฯ พันตรี ฤทัต สิงห์ป้อม ทำผิดหนีราชการ

วันที่ 29 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความตอนหนึ่งว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พันตรี ฤทัต สิงห์ป้อม นายทหารสัญญาบัตร ตําแหน่งผู้ช่วยนายทหารปฏิบัติการข่าวกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการ

ทั้งนี้ พันตรีฤทัต สิงห์ป้อม เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว


ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ถอดยศ  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ