รุ่นพี่ ถูกสังคมกดดัน เตรียมโดนสอบเค้นหนัก มรภ.ภูเก็ตเเต่งตั้งอัยการจังหวัดเร่งหาข้อเท็จจริง

24 ส.ค.63 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการเสียชีวิตของนักศึกษา จากกรณีการเสียชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ภายหลังเหตุการณ์ไม่คาดฝันดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้เร่งดำเนินงานประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทุกฝ่าย ประกอบด้วย ผู้บริหารของคณะ คณาจารย์ประจำสาขา และเพื่อนนักศึกษาที่อยู่ในเหตุการณ์


 เพื่อให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์อย่างทันท่วงที นำไปสู่การจัดแถลงข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ตลอดจนได้มีการให้ความร่วมมือกับสื่อมวลชนจากส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชนส่วนกลาง รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพื่อรายงานข้อเท็จจริงออกสู่สังคม นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้มีการติดต่อและเข้าพบกับครอบครัวของนักศึกษา เพื่อแสดงความเสียใจและพูดคุยถึงการช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่อง

 


 

มหาวิทยาลัยมิได้นิ่งนอนใจและตระหนักถึงกระแสสังคมเป็นอย่างดี ในการนี้มหาวิทยาลัยได้เริ่มต้นกระบวนการตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของนักศึกษา จึงได้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของนักศึกษา” ขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โดยมี นายอิทธิโชติ กุลรัตนโชติ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกด้านอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และอีกประเด็นที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานอย่างเร่งด่วนควบคู่กัน คือการวางมาตรการพร้อมด้วยระบบในการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคนให้มีความปลอดภัยสูงสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะเร่งรายงานผลการตรวจสอบโดยยึดข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับทราบโดยเร็ว

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PRPKRU)

 

https://www.facebook.com/pkrupage/photos/a.607963109261972/3389728924418696/?type=3&theater


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ดลวรรธน์ โพธิชาธาร

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  รุ่นพี่  ลงโทษ  ภูเก็ต  นักศึกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ