เตรียมเฮ! กระทรวงแรงงาน จัดให้ ตำแหน่งว่างเกือบ 1 แสนอัตรา รับตั้งแต่ประถม-ป.ตรี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ทางกรมจัดงานหาได้เร่งหามาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาการว่างงาน โดยเฉพาะในส่วนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใน3 จังหวัด คือ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนแรงงานเศรษฐกิจและสังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมตำแหน่งว่างงาน และอบรมยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการในการจูงใจนักลงทุนให้มาลงทุนในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมใหม่

 

ประเภทงานที่ EEC มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่             

1. แรงงานด้านการผลิตอื่น ๆ แรงงานทั่วไป 12,706 อัตรา
2. พนักงานรักษาความปลอดภัย 11,437 อัตรา
3. พนักงานบริการอื่น ๆ 1,807 อัตรา
4. ช่างอัญมณีและช่างประดิษฐ์เครื่องประดับอื่น ๆ 1,186 อัตรา
5. ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 872 อัตรา

 


         


6. ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 826 อัตรา
7. ช่างเทคนิควิศวกรรมโยธา (ก่อสร้าง) 618 อัตรา
8. พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ 609 อัตรา
9.เจ้าหน้าที่เทคนิคเคมี, ช่างเทคนิค (อินทรีย์เคมี , ยาง , พลาสติก, โพลิเมอร์, สี , กระดาษ , น้ำมัน , เส้นใย , อาหารและเครื่องดื่ม) 604 อัตรา
10.เจ้าหน้าที่การตลาด 516 อัตรา และอื่น ๆ (ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกลอื่น ๆ, แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ, ช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า , ฯลฯ) 9,770 อัตรา

 

โดยแรงงานที่ต้องการในพื้นที่ EEC มีทุกระดับตั้งแต่แรงงานฝีมือ กึ่งฝีมือ และไรฝีมือ ซึ่งมีความต้องการครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงปริญญาตรี ขึ้นไป

CR.kapook


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : กระทรวงแรงงาน  แรงงาน  ตำแหน่ง 

ติดตามข่าวอื่นๆ