ตั๊ก บงกช ทำบุญครั้งใหญ่ ซื้อต้นกระบก ถวายเป็นเจดีย์ต้นไม้ให้ศูนย์วิปัสสนา

  ตั๊ก บงกช  ได้โพสต์ผ่านไอจีของตนเอง bong_kod_tak กับการร่วมทำบุญซื้อต้นไม้ใหญ่ พร้อมด้วยภาพขณะคนงานกำลังขนย้ายต้นกระบกต้นใหญ่  ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ถวายเป็นเจดีย์ต้นไม้

 "เมื่อวันที่ 8-8-2563 วันเสาร์ที่ผ่านมาตั๊กได้ร่วมทำบุญซื้อต้นไม้ใหญ่ ต้นกระบก สี่แสนกว่าบาท ถวายเป็นเจดีย์ต้นไม้ ขอน้อมนำบุญมาฝากแฟนคลับตั๊กทุกท่านและเพื่อน ๆ มิตรรักทุกท่านนะคะ เริ่มวางผังรุกขเจดีย์ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ขอให้ทุกท่านได้รับบุญเท่ากันนะคะ"

โดย สาวตั๊ก ยังเผยต่อว่า "ต้นอื่นซื้อถวายด้วยเงินตัวเองแต่ต้นนี้ซื้อด้วยเงินที่แม่เก็บไว้ให้ตั๊ก ตั๊กจึงนำออกมาใช้ซื้อถวายต้นไม้ต้นที่ 2 เพื่ออุทิศบุญให้แม่ตั๊กค่ะ แม่เล็ก ใครไปปฏิบัติธรรมที่วัดอย่าลืมนำบุญที่เดินจงกรมอุทิศให้แม่ด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านได้รับบุญเท่ากันนะคะ"การฟื้นฟู ดูแล รักษา ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมคือ สุดยอดแห่งบุญกุศล”
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีคุณต่อมนุษย์และส่ำสัตว์สุดพรรณนา แต่บางยุค บางสมัย ผู้คนก็มีความเข้าใจผิดคิดว่า ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นสัญลักษณ์ของความล้าหลัง ไม่ทันสมัย ในยุคเริ่มต้นการพัฒนาประเทศของไทย ผู้นำบางคนถึงกับสั่งให้โค่นต้นไม้ใหญ่ในวัด ในโรงเรียนทิ้ง เพื่อให้โปร่งโล่งเพราะมีทัศนคติว่า ต้นไม้ไพรพงเป็นสัญลักษณ์ของความล้าหลัง โดยเรียกสภาพล้าหลังเช่นนั้นว่า “บ้านป่า เมืองเถื่อน” ซึ่งที่ถูกนั้น ตัวการและตัวคนที่ทำลายธรรมชาติ ทำลายสิ่งแวดล้อมต่างหากที่กำลังแสดงความป่าเถื่อนล้าหลังและไม่พัฒนาออกมาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ของสิ่งแวดล้อม

 


คือ สัญลักษณ์ของความเจริญ ของความทันสมัยของความมีการศึกษา และของความเป็นอารยชนผู้มีอารยธรรมที่สูงส่ง บ้านเมืองที่เจริญแล้วจริงๆประชาชนจะช่วยกันรักษาธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกสวน ปลูกป่า รักษาระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์ คำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นชุดคำสอนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก คือเป็นคำตรัสสอนเมื่อกว่า ๒๕๖๓ ปีมาแล้ว (+๔๕ ปี ก่อนปรินิพพาน)
ยังชี้ให้เห็นเลยว่า การเสริมสร้าง รักษา ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ เป็นบุญ คือ เป็นความดีงาม เป็นหนทางที่ควรดำเนิน เป็นประโยชน์
เป็นต้นธารแห่งความร่มเย็นเป็นสุขทั้งคืนทั้งวัน ข้อความใน “วนโรปสูตร” กล่าวถึงทัศนะอันแสนทันสมัยนี้ไว้ว่า
เทวดาทูลถามว่าบุญย่อมเจริญ ทั้งกลางวันและกลางคืน
ตลอดกาลทุกเมื่อ แก่ชนเหล่าไหน
ชนเหล่าไหนดำรงอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีลแล้ว ย่อมไปสู่สวรรค์
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ชนเหล่าใดปลูกสวนอันน่ารื่นรมย์
ปลูกป่า สร้างสะพาน ขุดสระน้ำ บ่อน้ำ
และให้ที่พักอาศัย
บุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้น
ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อ
ชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีลแล้ว
ย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอน

 


การศึกษา การสื่อสาร การเมืองการปกครองในยุคสมัยของเรา ควรจะต้องส่งเสริม สนับสนุน แนะนำให้ประชาชนทั้งคนรุ่นเก่า รุ่นใหม่ เกิดความตระหนักรู้ว่า ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ห้วย หนอง คลองบึง ผืนดิน ผืนน้ำ ผืนฟ้า ผืนป่า ขุนเขา อากาศบริสุทธิ์ แร่ธาตุ ทรัพยากร พืชพันธุ์ธัญญาหาร ที่อยู่ในผืนโลกประดามีนั้น มีคุณค่า มีความสำคัญต่อสรรพชีวิต ต่อระบบห่วงโซ่อาหาร และต่อโลกของเรา อย่างเป็นองค์รวมชนิดแยกออกจากกันไม่ได้ ชีวิตความเป็นอยู่ ชะตากรรมของมวลมนุษยชาติและสรรพชีวา ล้วนวางรากฐานอยู่บนสัมพันธภาพอันไม่อาจแบ่งแยกจากธรรมชาติได้ ...พระเมธีวชิโรดม

 

ขอบคุณ
bong_kod_tak


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ดลวรรธน์ โพธิชาธาร

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ต้นไม้ใหญ่  สำนักวิปัสสนา  ตั๊ก บงกช  ทำบุญ  ต้นไม้  ถวาย 

ติดตามข่าวอื่นๆ