ประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

 ประกาศอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเรื่อง ปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเป็นการชั่วคราว


ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ เรื่อง "พายุระดับ 3 (โซนร้อน ชินลากู) ฉบับที่ 6 (147/2563) เมื่อเวลา 04.00 น ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 พายุระดับ 3 (โซนร้อน ชินลากู) บริเวณอ่าวตังเกี๋ย มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 160 กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกของเมืองวินห์ ประเทศเวียดนาม มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้


อุทยานแห่งชาติหมู่กาะอ่างทองพิจารณาแล้ว เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2549 ข้อ 4 และข้อสั่งการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่า และพันธุ์พืช ที่เกี่ยวข้องกับการขอปิดอุทยานแห่งชาติ จึงขอปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 - 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 มีกำหนด 4 วัน และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้หราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563

นายปียะ หนูนิล
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ดลวรรธน์ โพธิชาธาร

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : อุทยานเเห่งชาติ  พายุโซนร้อน  พายุ  พายุฝนฟ้าคะนอง 

ติดตามข่าวอื่นๆ