รายงานความเสียหาย ระนองสุดอ่วม พื้นที่4 อำเภอได้รับผลกระทบ

ซินลากู ถล่มยับ ชุมชนประมงพื้นบ้านจมทะเล หลังคาปลิวว่อนหลายครัวเรือน​ เจอทั้งอุทกภัย​ และวาตภัย​ พร้อมๆกันหลายพื้นที่ ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง รายงานสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ วันที่ 2 ส.ค.2563


พื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ 8 ตำบล 14 หมู่บ้าน 28 ครัวเรือน รายละเอียด ดังนี้

1.อำเภอสุขสำราญ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านได้รับความเสียหาย จำนวน 4 หลัง
*ตำบลนาคา
-หมู่ที่ 3 บ้านบางกล้วยนอก บ้านเสียหาย จำนวน 4 หลัง

2.อำเภอกระบุรี 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเสียหาย 6 หลัง
*ตำบล จปร.
- ม.1 บ้านหินซอง บ้านเสียหาย 1 หลัง
*ตำบลปากจั่น
-ม.7 บ้านคลองเงิน บ้านเสียหาย 1 หลัง
- ม.2 บ้านนาน้อย บ้านเสียหาย 1 หลัง
*ตำบลน้ำจืด
- หมู่ 2 ชุมชนดอนสมอ บ้านเสียหาย1 หลัง
- หมู่ 3 บ้านเสียหาย 1 หลัง
- หมู่ที่ 4 ชุมชนดอนตำเสา บ้านเสียหาย 1 หลัง

 3.อำเภอเมืองระนอง 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน 17 ครัวเรือน
*ตำบลบางนอน
- ม.1บ้านบางนอนใน 3 หลัง
- ม.2 บ้านเขาพริกไทย 2 หลัง
- ม.3 บ้านบางนอนนอก 3 หลัง
- ม.4 บ้านหลุมถ่าน 2 หลัง
*ตำบลปากน้ำ
- หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง 3 หลัง
- หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง 3 หลัง
*ตำบลเขานิเวศน์ จำนวน 1 หลัง
4.อำเภอกะเปอร์ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน 1 หลังคาเรือน
*ตำบลเชี่ยวเหลียง
- หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแดง บ้านเสียหาย 1 หลัง

 


ขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอ/ท้องถิ่น/กู้ชีพกู้ภัย/อปพร.และจิตอาสาภัยพิบัติฯ ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ดลวรรธน์ โพธิชาธาร

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : พายุโซนร้อน  พายุถล่มบ้าน  ระนอง  พายุ  พายุฝนฟ้าคะนอง  น้ำท่วม 

ติดตามข่าวอื่นๆ