บัตรคนจน สิงหาคมนี้ หยุดจ่ายเงินผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณี เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม จำนวน 50 ถึง 100 บาทต่อเดือน 

เนื่องจาก กองทุนผู้สูงอายุ ได้จัดสรรเงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งวดวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นงวดสุดท้าย และหลังจากนั้นก็ไม่ได้จัดสรรเงินให้อีก โดยล่าสุดยังไม่มีความชัดเจนว่า จะมีการจัดสรรเงินเพิ่มเติมหรือไม่ และจะจัดสรรเมื่อใด โดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับกองทุนฯ
 

ก่อนหน้านี้ กองทุนผู้สูงอายุมีงบประมาณไม่เพียงพอ กรมกิจการผู้สูงอายุจึงได้ประสานสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ขอจัดสรรงบกลางประจำปี 2563 จำนวน 689 ล้านบาท เพื่อนำไปจ่ายเงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกือบ 5 ล้านราย จนถึงเดือนกันยายน 2563
 


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม คือ เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 50 ถึง 100 บาทต่อเดือน ตามเกณฑ์รายได้ และสามารถกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ได้ โดยเงินจะโอนเข้าบัตรฯ ทุกวันที่ 15 ของเดือน

โดยผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0 ถึง 30000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 100 บาท ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30001 ถึง 100000 บาทต่อปี จะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ 50 บาท จากนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะหยุดจ่ายให้แล้ว
 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เจนจิรา หนองแสง

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : บัตรคนจน 

ติดตามข่าวอื่นๆ