“ทิพยประกันภัย” จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563

          นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมรับทราบจ่ายเงินสดปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท   โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 อัตราหุ้นละ 0.45 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563  อัตราหุ้นละ 1.15 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ณ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พระราม 3


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
marketing

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ประกันโควิด  ทิพยประกันภัย  ประชุมผู้ถือหุ้น  ประกันภัย  ประกันชีวิต  TIP  ประกันรถยนต์  ถือหุ้น  ประกัน 

ติดตามข่าวอื่นๆ