ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์

วานนี้ (5/07/2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา รายงานว่า ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 แก่ พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบันติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เอกสิทธิ์ ชูวารี

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : แต่งตั้ง  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ