ศาลรธน.วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.สิระ ตีตกคำร้อง ธรรมนัส ภริยาถือหุ้นบริษัทคู่สัญญารัฐ

สืบเนื่องจากการที่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ  สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่  กรณีใช้อำนาจแทรกแซงข้าราชการประจำระหว่างลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต    ตามคำร้องของ นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย กับส.ส.อีก 57 คน     และกรณี  ส.ส.พรรคก้าวไกล 54 ราย ยื่นคำร้องให้วินิจฉัย  สมาชิกภาพ ส.ส. ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงหรือไม่ กรณีคู่สมรสถือครองหุ้นบริษัท ตลาดคลองเตย 2551 จำกัด ที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ   ตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 ( 7) ประกอบมาตรา 185 วรรคหนึ่ง (2) และ วรรสาม

 

 

ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการประชุมกันเพื่อลงมติวินิจฉัย โดยเสียงข้างมาก  7 ต่อ 1  วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนาย สิระ  ไม่สิ้นสุดลงตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 ( 7) ประกอบมาตรา 185 (1)

 

 

โดยศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของนายสิระ   ป็นเพียงให้เจ้าหน้าที่รัฐ ทำตามกฎหมายกำหนด ส่วนการแสดงออกคงเป็นเพียงการไม่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่ของ ตำรวจในพื้นที่เท่านั้น ส่วนการพูดกับนายกเทศมนตรีตำบลกระรนนั้นเป็นเพียงการสอบถามข้อมูลและรับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ดังนั้นจึงยังฟังไม่ได้ว่า ใช้สถานะหรือตำแหน่ง ส.ส. ก้าวก่ายแทรกแซง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 185(1) อย่างไรก็ดีพฤติกรรมและการใช้ท่าทางของนายสิระ หากบุคคลใดเห็นว่าไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสม ของ ส.ส. สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายว่าด้วยจริยธรรม ส.ส. และมาตรฐานทางจริยธรรม อาศัยเหตุดังกล่าวจึงวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของนายสิระ ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(7) ประกอบมาตรา 185(1)

 

 


ส่วนกรณีการส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82  ว่า ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  สิ้นสุดลงตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 ( 7) ประกอบมาตรา 185 วรรคหนึ่ง (2) และ วรรคสาม หรือไม่


ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า    การที่ภริยาของผู้ถูกนร้อง (ร.อ.ธรรมนัส) ถือหุ้นในบริษัท ตลาดคลองเตย (2551) จำกัด และบริษัทฯทำสัญญาเช่าพื้นที่กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามที่กล่าวอ้างในคำร้อง ไม่มีลักษณะเป็นการเข้าทำสัญญาอันเป็นการผูกขาดตัดตอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 185 วรรคหนึ่ง (2) และ วรรคสาม  มูลกรณีไม่ต้องด้วยเหตุตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ที่ผู้ร้องจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามมาตรา 82 ได้  จึงมีคำสั่งไม่คำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย 

 

 

 

 

ก่อนหน้านั้น  นายชัยธวัช ตุลาธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยตัวแทน ส.ส.พรรคก้าวไกล ได้ยื่นหนังสือให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร   เพื่อส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 2 กรณี ลงนามโดย ส.ส.พรรคก้าวไกล 54 ราย ได้แก่ 1.กรณีสมาชิกภาพ ส.ส. ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงหรือไม่ กรณีคู่สมรสถือครองหุ้นบริษัท ตลาดคลองเตย 2551 จำกัด ที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ และ 2.กรณีสมาชิกภาพ ส.ส. ของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงหรือไม่ กรณีถูกกล่าวหาว่าศาลออสเตรเลียพิพากษาให้จำคุกคดีเกี่ยวกับยาเสพติด โดยทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวขัดกับคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีด้วยหรือไม่

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line



ติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
กองบรรณาธิการข่าว

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ธรรมนัส พรหมเผ่า  สิระ เจนจาคะ  ศาลรธน. 

ติดตามข่าวอื่นๆ