ศาลรธน.รับคำร้องวินิจฉัย ร.อ.ธรรมนัส พ้นสภาพส.ส.พ่วงรมช.เกษตรฯแล้ว

สืบเนื่องจากการที่นายชวน หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ส่งคำร้องให้วินิจฉัย สมาชิกภาพของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ผู้ถูกร้อง  สมาชิกผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎร และ ความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดหรือไม่   ตามคำร้องของ
กลุ่มส.ส.พรรคก้าวไกล    ใน 2  ประเด็นคือ   1.กรณีสมาชิกภาพ ส.ส. ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงหรือไม่ กรณีคู่สมรสถือครองหุ้นบริษัท ตลาดคลองเตย 2551 จำกัด ที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ และ 2.กรณีสมาชิกภาพ ส.ส. ของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงหรือไม่ กรณีถูกกล่าวหาว่าศาลออสเตรเลียพิพากษาให้จำคุกคดีเกี่ยวกับยาเสพติด

ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญ   มีมติรับคำร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของ ส.ส. 51 คน   ขอให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6)ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส  สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 17 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบ มาตรา 160(6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่  ไว้พิจารณาวินิจฉัย  และแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบแล้ว 


พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ ร.อ.ธรรมนัส เพื่อให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 54 โดยศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีมติให้ ร.อ.ธรรมนัสหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.หรือรัฐมนตรี โดยให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่จะมีคำสั่ง จึงมีคำสั่งว่า ร.อ.ธรรมนัสไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82วรรคสอง


ก่อนหน้าน  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์  แสดงความเห็นกรณีดังกล่าว  ว่า  ข้อกล่าวหาดังกล่าว เป็นเรื่องเก่า ไม่ต้องไปใส่ใจ  เป็นขบวนการ จึงไม่รู้สึกกังวล และไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ
 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ธรรมนัส พรหมเผ่า  ศาลรัฐธรรมนูญ 

ติดตามข่าวอื่นๆ