เช็กสิทธิ์ เงินพิการ เงินอุดหนุนบุตร เงินผู้สูงอายุ เยียวยากลุ่มเปราะบาง เข้าวันไหน?

เงินเยียวยาช่วยเหลือสำหรับมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในเดือนมิถุนายน นี้ โดยรายละเอียดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 2,000 บาท นั้นรายละเอียดสำหรับการ เช็คสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 2,000 บาท ใครได้บ้าง ไปดูกันเลย

โดยข้อมูลก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ระุว่าตามมาตรการ เยียวยากลุ่มเปราะบาง จะมีกลุ่มที่ได้รับทั้หมด 3 กลุ่ม คือ 1.ผู้สูงอายุ 2.เด็กแรกเกิด 3.คนพิการ จำนวนกว่า 13 ล้านคน จะได้รับเงินช่วยเหลือสมทบจำนวน 1,000 บาท พร้อมกัน 2 งวด คือ งวดเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน รวมเป็น 2,000 บาท โดยเงินจำนวน 2,000 บาทต่อคนนี้ จะสมทบเข้าสู่เบี้ยช่วยเหลือที่แต่ละคนได้รับจากรัฐบาลอยู่ก่อนแล้ว เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และ เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม  ซึ่งเบี้ยช่วยเหลือต่างๆ เหล่านี้ มีกำหนดโอนเงินในวันที่ 10 มิถุนายน 2563

อย่างไรก็ตาม นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้กล่าวว่า กลุ่มเปราะบางบางส่วนจากจำนวนทั้งหมดกว่า 13 ล้านคน จัดอยู่ในกลุ่มที่ยังตกหล่นจากมาตรการเยียวยาของรัฐบาล ซึ่งมี ความซ้ำซ้อนจำนวน 9 ล้านคน ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองในสัปดาห์หน้า เพื่อกำหนดว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไร เป็นจำนวนเงินเท่าใด เพื่อเสนอที่ประชุม ครม. ในสัปดาห์ถัดไป โดยหาก ครม.เห็นชอบ ก็จะเริ่มโอนเงินเยียวยาได้ภายในเดือน มิ.ย.นี้ โดยจะโอนในส่วนเดือน พ.ค.-มิ.ย. ควบกัน 2 เดือน และไปแจกสุดท้ายในเดือน ก.ค. นี้

ดังนั้น จึงยังไม่แน่ชัดว่า การโอนเงินช่วยเหลือตามปกติในวันนี้ (10 มิ.ย.) จะมีผู้มีสิทธิ์กลุ่มใดและจำนวนกี่คนที่ได้รับเงินสมบทจำนวน 2,000 บาท ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ ได้กล่าวยืนยันผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวานนี้ว่า เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รอบเดือนมิถุนายน 2563 จะออกวันที่ 10 มิถุนายน 2563 แต่ไม่ได้พูดถึงเงินสมบทเยียวยากลุ่มเปราะบางแต่อย่างใด เพียงระบุว่า “ส่งคำขอเงินอุดหนุดเด็ก จำนวน 1,459,737 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,136,409,200 บาท” ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วจะอยู่ที่ราว 778 บาท ต่อราย ซึ่งต่ำกว่าจำนวน 2,600 บาทต่อราย


รายละเอียดการโอนเงิน3 กลุ่มเปราะบาง

หากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้อนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าว กลุ่มเปราะบางทั้ง 3 กลุ่มจะได้รับเงินตามรายละเอียดดังนี้

 

-กลุ่มผู้สูงอายุ 9.66 ล้านคน จะได้รับเงินสมบทกับ ซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วเดือนละ 600-1,000 บาท และจะได้รับเงินสมทบเพิ่มในงวดแรกรวมเป็น 2,600-3,000 บาท

 

-กลุ่มเด็กแรกเกิด  1.45 ล้านคน จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยู่แล้วเดือนละ 600 บาท และจะได้รับเงินสมทบเพิ่มในงวดแรกรวมเป็น 2,600 บาท

 

-กลุ่มคนพิการ  2 ล้านคน จะได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้วเดือนละ 800 บาท และจะได้รับเงินสมทบเพิ่มในงวดแรกรวมเป็น 2,800 บาท

สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือใดๆ รัฐบาลได้ขอขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเขต หรือ อบต. ใกล้ที่อยู่อาศัย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือต่อไปหรือเข้าไปตรวจสอบเช็คสิทธิสวัสดิการสังคมได้ที่ข้อมูลด้านล่าง


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เจนจิรา หนองแสง

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : เงินเยียวยา  คนชรา  คนพิการ  เด็ก 

ติดตามข่าวอื่นๆ