เผยโฉมหน้าฝรั่ง ๔ คนแรกของโลก ที่บวชอุทิศชีวิตให้พุทธศาสนา จนกลายมาเป็นผู้บุกเบิกตำนาน พระฝรั่ง

การศึกษาพุทธศาสนาในโลกตะวันตกเริ่มขึ้นในยุคต้น ๆ ของคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ แต่พุทธศาสนาตามความเข้าใจของชาวตะวันตกในตอนนั้นยังพร่ามัวอยู่มาก และส่วนใหญ่ก็มักจะรู้จักพุทธศาสนาแบบมหายานมากกว่าพุทธศาสนาแบบเถรวาท ส่วนพุทธศาสนาแบบเถรวาทนั้นก็เพิ่งได้รับความสนใจและมีการศึกษาอย่างจริงจังเมื่อประมาณร้อยกว่าปีมานี้เอง

แรกเริ่มเดิมที การศึกษาพุทธศาสนาของโลกตะวันตกเป็นการศึกษาที่จำกัดอยู่ในแวดวงของชาวตะวันตกที่มีความสนใจร่วมกันเท่านั้น จนกระทั่งเมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ชาวตะวันตกทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกาจึงได้เข้ามาศึกษาพุทธศาสนากันอย่างจริงจังในดินแดนที่เป็นถิ่นของพุทธศาสนาโดยตรง เช่น ลังกา พม่า ไทย

เมื่อการศึกษาพุทธศาสนาในหมู่ชาวตะวันตกเป็นไปอย่างแพร่หลายก็ทำให้ชาวตะวันตกบางคนเกิดความศรัทธามากขึ้นจนสามารถสละโลกแล้วเข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา

จากหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ทำให้เราทราบว่า ชาวตะวันตกคนแรกที่บวชเป็นพระในพุทธศาสนานั้นคือชายชาวอังกฤษที่ชื่อ “กอร์ดอน ดักลาส” (Gordon Douglas) ซึ่งได้รับการอุปสมบทที่เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๒ โดยได้รับนามฉายาว่า “ภิกขุอโศก”

[ภิกขุอโศก]

ชาวตะวันตกคนที่สองที่บวชเป็นพระภิกษุมีชื่อว่า “ชาลส์ เฮนรี อัลลัน เบนเนตต์” (Charles Henry Allan Bennett) ซึ่งเป็นชาวอังกฤษและอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๕ ที่เมืองโคลัมโบเช่นเดียวกัน โดยได้รับนามฉายาว่า “พระภิกษุอานันทะ เมตเตยยะ” ท่านผู้นี้ถือว่าเป็นพระฝรั่งรูปแรกที่นำพุทธศาสนาจากประเทศพม่าไปเผยแผ่ในโลกตะวันตก

[พระภิกษุอานันทะ เมตเตยยะ]

ชาวตะวันตกคนที่สามที่บวชเป็นพระภิกษุชื่อ “เจ.พี. แม็กเคชนี” (J.P. M’Kechnie) ซึ่งเป็นชาวอังกฤษที่ติดตามไปช่วยงานของพระภิกษุอานันทะ เมตเตยยะ ที่ประเทศพม่า และต่อมาก็ได้อุปสมบทที่นั่นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๗ โดยได้รับนามฉายาว่า “พระภิกษุสีลาจาระ”

[พระภิกษุสีลาจาระ]


ส่วนพระฝรั่งรูปที่สี่ของพุทธศาสนาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชาวเยอรมันที่ชื่อ “แอนโทน วัลแตร์ ฟลอรุส กูเอท” (Anton Walter Florus Gueth) ซึ่งอุปสมบทในประเทศศรีลังกาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๘ โดยได้รับนามฉายาว่า “พระภิกษุญาณติโลกะ” ท่านผู้นี้ถือว่าเป็นพระฝรั่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการแปลและพิมพ์พระไตรปิฎกรวมถึงคัมภีร์ต่าง ๆ ของพุทธศาสนาเป็นภาษาต่างประเทศ

[พระภิกษุญาณติโลกะ]

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://youtu.be/EIqTuAHevJk


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ชาคริตส์ คงหาญ

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : พระฝรั่ง 

ติดตามข่าวอื่นๆ