นายสุชาติ เผย ตัวเลขผู้ใช้บริการจัดหางานของกรมการจัดหางาน

ล่าสุดนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผย การให้บริการจัดหางานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (เมษายน-พฤษภาคม 2563)   มีประชาชนใช้บริการจัดหางานของกรมการจัดหางาน รวม 52,339 คน  เป็นการใช้บริการที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ 37,456 คน และใช้บริการสมัครงานผ่านเว็บไซต์ 14,883 คน  สามารถทำให้คนไทยมีงานทำแล้ว รวม  29,704 คน   เป็นการบรรจุงานให้กับผู้ใช้บริการที่ศูนย์ฯ  26,319 คน  และผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ 3,385 คน  ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะนำการประกอบอาชีพอิสระ


ขณะเดียวกัน ได้เดินหน้าปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต (Empui) เพื่อรองรับความต้องการสมัครงานของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน  โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ Smartjob เพื่อทำการจับคู่ข้อมูล(Matching) ตำแหน่งงานว่างกับผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ต้องการหางานในระบบ ให้เกิดการจ้างงานได้มากที่สุดสำหรับ ประชาชนที่ต้องการหางานทำ กรมการจัดหางานมีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง คือ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10  ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)  หรือทางเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน  โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ชาคริตส์ คงหาญ

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : กรมการจัดหางาน 

ติดตามข่าวอื่นๆ