ครม. ชี้ขาด ข้าราชการ9.1หมื่นคนประกอบอาชีพเกษตร เข้าข่ายรับเงินเยียวยาหรือไม่

  วันที่ 26พ.ค.63 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ว่า ครม.รับทราบเจตนารมณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 2/2563 เรื่องโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (กรณีข้าราชการ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความชัดเชนในทางปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด คือ


 การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกร และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพ ซึ่งกรณีข้าราชการ (ข้าราชการประจำและลูกจ้าง รวมถึงข้าราชการบำนาญ) ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้มาตรการดังกล่าว  เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการของภาครัฐอยู่แล้ว 

 

 


 

 

ทั้งนี้ หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มข้าราชการดังกล่าวแล้ว ขอให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกับกรมบัญชีกลาง พิจารณาดำเนินการหักเงินจากค่าตอบแทนคืนกระทรวงการคลังต่อไป แต่ทางกระทรวงเกษตรฯ รายงานว่า ยังไม่มีการโอนเงินให้กลุ่มนี้แต่อย่างใด สรุปว่า ข้าราชการ 9.1 หมื่นคนไม่มีคุณสมบัติ หรือเข้าข่ายที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ดลวรรธน์ โพธิชาธาร

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : เงินเยียวยา  5พันบาท  คณะรัฐมนตรี  เกษตรกร 

ติดตามข่าวอื่นๆ