แจ้งด่วน กฟภ.ให้เลื่อนจ่ายค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเดือน เม.ย. จะไม่โดนตัดไฟ ให้ไปชำระวันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป

สำหรับคนที่งง!!! อีกรอบ!!! รบกวนขอให้อ่านรายละเอียดให้ถี่ถ้วน คำถาม 95% ที่ทุกท่านสงสัยมีคำตอบอยู่ในโพสนี้แล้ว หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐบาล และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการพิจารณา ว่าบ้านของท่านเข้าหลักเกณฑ์ใดนั้น ขึ้นอยู่กับ “ประเภทอัตรา” ไม่ใช่ “ขนาดมิเตอร์

 

การตรวจสอบประเภทอัตรานั้น สามารถตรวจสอบได้จากใบแจ้งค่าไฟ ตรงกลางด้านบน เขียนว่า ประเภท (Type) ซึ่งประเภทนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะฉะนั้นให้ตรวจสอบประเภทจากใบแจ้งค่าไฟของท่าน”เดือนต่อเดือน”

-ประเภทของท่านคือ 111X ให้อ่านข้อ 1.

 

-ประเภทของท่านคือ 112X และ 12XX ให้อ่านข้อ 2.

 

-หากประเภทของท่านคือ 2XXX 3XXX 8XXX ให้อ่านข้อ 3.

 

-การชำระค่าไฟของเดือนเมษายน63
“ไปจ่ายเซเว่นขึ้นว่าไม่มียอด”
“ในแอพไม่ขึ้นยอด”
“จ่ายแอพธนาคารไม่ขึ้นยอด”
“ทำไมยังจ่ายไม่ได้”
“แล้วจะจ่ายได้เมื่อไหร่”
“ต้องใช้บิลไหนจ่าย”
“จะมีบิลมาใหม่หรือใช้บิลเดิมจ่าย”
“ตัดผ่านบัตรเครดิต ตัดผ่านบัญชีทำยังไง”
ให้อ่านข้อ 4.(ย้ำอ่านข้อ 4.)

 

-ชำระค่าไฟเดือนเมษายน 2563 ไปแล้ว กฟภ. จะคืนยังไง ??? ให้อ่านข้อ 5.

มาตรการทั้งหมดจะมีผลตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2563 เท่านั้น

 

1.มาตรการที่ 1 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 111X จะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 100% ไม่มีขั้นต่ำ ไม่มีขั้นสูง ฟรีทุกกรณี (ไม่ต้องชำระใดๆทั้งสิ้น)

 

2.มาตรการที่ 2สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 112X และ 12XX หากท่านเพิ่งเริ่มมีการใช้ไฟฟ้าเดือนแรก เดือนเมษายน 2563 การคิดค่าไฟตลอด 3 เดือนจะ “คิดตามยอดจริง” (ไม่เข้าร่วม) หากยอดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน“น้อยกว่า” ยอดค่าไฟฟ้าในเดือนมีนาคม 2563 การคิดค่าไฟแต่ละเดือนจะ “คิดตามยอดจริง” (ไม่เข้า
ร่วม) เช่น ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 500 หน่วย ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 300 หน่วย การคิดค่าไฟฟ้า คือ 300 หน่วย หากยอดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน“มากกว่า” ยอดค่าไฟฟ้าในเดือนมีนาคม 2563 “แต่ไม่เกิน 800 หน่วย” การคิดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนจะเท่ากับ “ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2563”เช่น ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 500 หน่วย ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 700 หน่วย การคิดค่าไฟฟ้า คือ 500 หน่วย หากยอดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน“มากกว่า” ยอดค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2563 “และเกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3000 หน่วย (801 ถึง 3000 หน่วย)” การคิดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนจะเท่ากับ “ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2563 + หน่วยที่เกินจากเดือนมีนาคม 2563ลด 50%” เช่น ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 500 หน่วย ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 1500 หน่วย การคิดค่าไฟฟ้า คือ 500+(1000-50%) = 1000 หน่วย หากยอดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน“มากกว่า” ยอดค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2563 “และเกิน 3000 หน่วย (3001 หน่วยขึ้นไป) ” การคิดค่า ไฟฟ้าในแต่ละเดือนจะเท่ากับ “ค่าไฟฟ้าเดือน มีนาคม 2563 + หน่วยที่เกินจากเดือนมีนาคม 2563 ลด 30%” เช่น ค่าไฟเดือนมีนาคม 500 หน่วย ค่าไฟฟ้า เดือนเมษายน 4000 หน่วย การคิดค่าไฟฟ้า
คือ 500+(3500-30%) = 2950 หน่วย ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการนำข้อมูลค่าไฟมาคิดเป็น ฐานนั้น จะนำข้อมูลเฉพาะเดือนมีนาคม 2563 มาเป็นฐานเท่านั้น


3.สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทอื่นๆ เช่น 2XXX(ธุรกิจขนาดเล็ก) 3XXX (ธุรกิจขนาดกลาง) 8XXX (ไฟฟ้าชั่วคราว) การคิดค่าไฟเป็นไป ตามปกติ ลด 3% ตามนโยบายของรัฐบาล และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

4.การชำระค่าไฟฟ้าของเดือนเมษายน 2563 นั้น สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 111X“ไม่ต้องชำระ” สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 112X และ 12XX กฟภ. ขอความร่วมมือทุกท่าน ให้ “เลื่อน”การ ชำระออกไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศให้ชำระได้ (นี่คือคำตอบที่ว่าไปจ่ายแล้วไม่ขึ้นยอด , ในแอพไม่ขึ้นยอด) โดยที่ท่านไม่ต้องสนใจ วันครบกำหนดชำระ กฟภ. จะยังไม่ดำเนินการ งดจ่ายไฟใดๆ และท่านยังสามารถชำระผ่าน ช่องทางเดิมได้ แม้จะเลยครบกำหนดชำระแล้วก็ตาม **เมื่อมีประกาศให้ชำระได้แล้ว ลูกค้าใช้ใบ แจ้งค่าไฟเดือนเมษายนไปจ่ายตามปกติ (ไม่มีการออกใบแจ้งค่าไฟใหม่) หากท่านได้รับสิทธิ์ ยอดจะทำการปรับเองอัตโนมัติ ** ลูกค้าที่ทำเรื่องหักผ่านบัตรเครดิต หักผ่านบัญชีไว้ กฟภ. จะส่งเรียกเก็บเป็นยอดใหม่ที่ ปรับปรุงแล้ว เพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องดำเนินการใดๆ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ สามารถชำระ ตามยอดที่ปรากฎบนใบแจ้งค่าไฟ"ได้ทันที **ผู้ที่ยังค้างชำระค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2563 อยู่นั้น ขอให้ทำการรีบ “ชำระทันที” เนื่องจาก ไม่อยู่ในข่ายมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า

 

5.ผู้ที่ชำะระค่าไฟเดือน "เมษายน 2563"ไปแล้ว สำหรับประเภท 111X กฟภ. จะหักคืนจากค่าไฟฟ้าเดือนกรกฎาคม 2563 (เนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้าได้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี3 เดือน) และสำหรับประเภท 112X จะหักคืนจากค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคม 2563“โดยอัตโนมัติ” ทั้งสองประเภท

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เจนจิรา หนองแสง

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : กฟภ.  ค่าไฟฟ้า  การไฟฟ้า 

ติดตามข่าวอื่นๆ