ศรีสุวรรณ กระตุกต่อมคิด ปิยบุตร ระวังก้าวล่วงพระราชอำนาจ ร่ายยาวคดีการเมือง โยงประวัติ นุรักษ์ มาประณีต

ภายหลังจากที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี ซึ่งต่อมา นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า และอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ซึ่งมีเนื้อหาว่า นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทย ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 111 คนเป็นเวลา 5 ปี 

 

เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550

เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ สมัคร สุนทรเวช พ้นจากนายกรัฐมนตรี

เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย พรรคมัชฌิมาธิปไตย พร้อมตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค รวม 109 คน เป็นเวลา 5 ปี

เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ยกคำร้องคดียุบพรรคประชาธิปัตย์

เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 เรื่องที่มา ส.ว. ตกไป

เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ ร่าง พ.ร.บ. เงินกู้ 2 ล้านล้าน ตกไป

เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สั่งให้การเลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557 ไม่ชอบ

เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นจากนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพรรคไทยรักษาชาติ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี

เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และล่าสุด...ผลงานสุดท้าย ก่อนพ้นจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ คือ #ยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี

 


ล่าสุด นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์แสดงความเห็นว่า ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี วันก่อน (4พ.ค.) ว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ 1 ต.ค.61 แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มเติมขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน ม.10 และ ม.11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนั้น 

 

 

 

พลันที่ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง “นายนุรักษ์ มาประณีต”  เป็นองคมนตรี  “นายปิยบุตร แสงกนกกุล”  แกนนำคณะก้าวหน้า และอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ก็ออกโพสต์เฟซบุ๊กร่ายยาวถึงผลงานของนายนุรักษ์ เมื่อครั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยเจตนาเน้นไปที่ กรณีการยุบพรรค ของขั้วการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลปัจจุบัน ตั้งแต่ “พรรคไทยรักไทย” ต่อเนื่องมาจนถึง “ยุบพรรคอนาคตใหม่” และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคอีก 10 ปี 


แม้โพสต์ของ “ปิยบุตร”  จะไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ มากไปกว่าความพยายามจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานการวินิจฉัยในคดียุบพรรค และคดีทางการเมืองที่นายนุรักษ์ มีส่วนร่วมในองค์คณะ ซึ่งมีผลกระทบในทางการเมืองสูง และสร้างความไม่พอใจให้กับบุคคลในพรรคการเมืองบางฝ่ายมาตลอด แต่สิ่งที่นายปิยบุตรไม่ยอมพูดถึงหรืออธิบายให้สังคมรับรู้ไปในคราวเดียวกันก็คือ พฤติการณ์และการกระทำของนักการเมืองและพรรคการเมืองต่าง ๆ เหล่านั้น รวมทั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วยนั้นเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย “ขัดรัฐธรรมนูญ” หรือไม่อย่างไรด้วย ซึ่งนายปิยบุตรเคยเป็นอาจารย์สอนกฎหมายรัฐธรรมนูญย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่า พฤติการณ์และการกระทำใดที่เข้าข่ายต้องถูกยุบพรรคและหรือตัดสิทธิทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ อย่าแสร้งเขียนหรือตีตัวประเภทเอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้คนอื่น เพราะในยุคสารสนเทศโซเชียลมีเดียเยี่ยงนี้ นักการเมืองทำอะไร คิดอะไร ชาวบ้านเข้ารู้ทันกันหมดแล้ว 

 

ที่สำคัญ การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.10 ประกอบ ม.11 บัญญัติไว้ทุกประการว่าให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยชอบด้วยแล้ว ไม่ควรที่จะมีบุคคลใดไปก้าวล่วงพระราชอำนาจดังกล่าวของพระองค์ท่าน ให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ไม่เช่นนั้นอาจหมิ่นเหม่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญาเข้าไปอีก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้วิจารณ์หรือผู้ใดที่จะใช้กุศโลบายตีวัวกระทบคราดใด ๆ ทั้งสิ้น
 

 

 

อย่างไรก็ตามต่อมานายปิยบุตร  ยังมีการโพสต์ขยายความ   นเชิงการวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของ  นายนุรักษ์ มาประณีต ในลักษณะชี้เป้าทางการเมือง  ด้วยข้อความบางช่วงตอนว่า  "ความเห็นส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคอนาคตใหม่"  

 

"เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ โดยเสียงข้างมาก 7 คน ได้ยุบพรรคอนาคตใหม่และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี

 

เสียงข้างมาก 7 คน นั้น 6 คน ให้เพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่เป็นเวลา 10 ปี ได้แก่ นายจรัญ ภักดีธนากุล นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี นายบุญส่ง กุลบุปผา นายปัญญา อุดชาชน นายวรวิทย์ กังศศิเทียม และนายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์  และ 1 คน  ให้เพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา ได้แก่ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ"

 

 

โดยปรากฎว่าในโพสต์ข้อความดังกล่าว  ได้มีแฟนคลับ หรือผู้นิยมชมชอบทางการเมือง    เข้าไปเม้นต์ในลักษณะหมื่นเหม่ต่อการใช้พระราชอำนาจ  ในการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งองคมนตรี  หลายข้อความเช่นกัน  จึงถือเป็นหน้าที่ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป  


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
กองบรรณาธิการข่าว

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ปิยบุตร แสงกนกกุล  องคมนตรี  ศรีสุวรรณ จรรยา  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ