ปธ.บอร์ดสั่งเบรค ฐากร ลาออกเลขาฯกสทช. ให้มีผลหลังสะสางภารกิจสำคัญ

ประธานกสทช.เซ็นต์คำสั่งแล้วให้  นายฐากร   ตัณฑสิทธิ์  พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการกสทช.  ตามความประสงค์ลาออก 
 

พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร   ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   ทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ) ได้ออกคำสั่งประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ 3 /2563 เรื่องให้เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพ้นจากตำแหน่ง 

โดยเอกสารดังกล่าวมีรายละอียดว่า  " ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

 

แต่โดยที่ปรากฏสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีหน้าที่เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าวประกอบกับปัจจุบันมีภารกิจสำคัญเช่นการเยียวยาคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์ การจัดหาผู้ประกอบการดาวเทียมทดแทนไทยคม 5 การจัดสรรคลื่นความถี่ 3500 เมกะเฮิรตซ์เป็นต้นซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหน่วยงานขณะนี้อาจมีผลให้ขาดความต่อเนื่องและไม่สามารถบรรลุภารกิจดังกล่าวได้


ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงยับยั้งการลาออกจากตำแหน่งของเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ   

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2553   

 

 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงมีคำสั่งให้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

ก่อนหน้านั้น มีรายงานข่าวว่า  นายฐากร   ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการกสทช.  โดยมีผลในวันที่ 18 พ.ค. 2563  โดยเป็นการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งก่อนจะเกษียณอายุในเดือน ก.ย. นี้  และเจ้าตัวไม่ได้ให้เหตุผลใด ๆ กับสื่อมวลชน

 

แต่เป็นการตัดสินใจภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ตามประกาศ กสทช. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ซึ่งได้จัดให้มีการประมูลขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา และรวมเงินรายได้เข้ารัฐทั้งสิ้น 100,521 ล้านบาท

 

ทั้งนี้สำหรับนายฐากร ตัณฑสิทธิ์  ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคนแรกของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2559 และดำรงตำแหน่งในวาระที่สองต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : โควิด19  ฐากร ตัณฑสิทธ์  กสทช. 

ติดตามข่าวอื่นๆ