บิ๊กมหาดไทยยกทีม หักเงินเดือน 50 เปอร์เซ็นต์ นาน 3 เดือน ตั้งกองทุนช่วยปชช.

รายงานข่าวจาก กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการในการสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีการปิดสถานประกอบการต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ประจำ และรัฐบาล องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนไปแล้วนั้น

ด้วยเหตุดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน องค์กร หรือเข้าไม่ถึงระบบความช่วยเหลือ หรือไม่สามารถขอรับสิทธิตามระเบียบของทางราชการได้ ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจำ และรัฐวิสาหกิจ ได้พร้อมใจกันบริจาคเงินเดือนร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 เดือน

 

 

รวมถึงข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการบำนาญ  และเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย ร่วมบริจาคตามความสมัครใจ และร่วมกันจัดตั้งกองทุนชื่อ “มหาดไทย ร่วมทุกข์ ร่วมสุขประชาชนจากภัยโควิด-19”  ขึ้น โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนขึ้น เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนต่อไป


ชาวกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และเครือข่าย   มีความตั้งใจในการร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)    จึงขอเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน นอกจากการปฏิบัติตามหน้าที่ราชการ ดังปณิธานของชาวมหาดไทยที่ว่า  “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

 

 

อย่างไรก็ตาม  รายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่า  ผู้บริหาร และ ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย  ที่ร่วมบริจาคเงินเดือนร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 เดือน  เบื้องต้นได้แก่ รัฐมนตรีว่าการฯ  รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ  ปลัดกระทรวง  รองปลัดกระทรวง  อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ  ส่วนข้าราชการระดับอื่นๆ  ขอให้เป็นการบริจาคตามความสมัครใจ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : โควิด19  มหาดไทย  บริจาค 

ติดตามข่าวอื่นๆ