ประกาศกทม.ฉบับล่าสุด ขอประชาชนไม่เดินทางออกนอกกรุงเทพฯ

วันที่ 23 มีนาคม 2563 ทางพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

ทางผู้ว่าฯกทม.ได้ออกประกาศขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระบุดังนี้

เพื่อความปลอดภัยของเราทุกคน กทม. ขอความร่วมมือจากทุกๆ ท่านดำเนินการตามมาตรการ 7 ข้อ ดังนี้
1. ขอความร่วมมือทุกท่านไม่เดินทางออกนอกพื้นที่ กทม.
2. ขอความร่วมมืออยู่แต่ในที่พักอาศัย และหมั่นทำความสะอาดร่างกาย ที่พัก จุดเสี่ยง หรือจุดสัมผัสร่วมต่างๆ
3. ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐ และเอกชนทุกแห่ง จัดทำมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 ถึง 2 เมตร อย่างเคร่งครัด โดยทันที


4. ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางไปสนามมวย สถานบันเทิง หรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อ พร้อมผู้ใกล้ชิด ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อพักสังเกตอาการในที่พักตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หากมีอาการให้รีบไปหาหมอทันที
5. ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเลี่ยงเดินทางไปยังสถานที่ที่มีคนจำนวนมากและแออัด และให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 ถึง 2 เมตร
6. ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก
7. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งมวลชนทุกแห่งลดความแออัดของผู้โดยสาร

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : โควิด19  ผู้ว่ากทม. 

ติดตามข่าวอื่นๆ