ผู้ว่าฯกาญจนบุรี แถลง พบเข้าข่ายโควิด-19 จำนวน 2 ราย เฝ้าระวัง 23 ราย

ในเพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN) โพสต์ข้อความระบุว่า ที่ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด กาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรีกำหนดมาตรการควบคุมแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐภาคเอกชนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในส่วนของหน่วยงานต่างๆ ให้ดำเนินการตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายลดโอกาสการแพร่เชื้อและชะลอการระบาดของโรค มีมาตรการสำคัญระดับบุคคล สังคม ควบคุมพื้นที่การระบาด การรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก การดูแลกลุ่มเสี่ยงสูงเตรียมความพร้อมของเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ จนถึงปัจจุบันนี้ยังสามารถรับมือได้กับสถานการณ์ได้ สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ขณะนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 กรณี ได้แก่
 

 


1.ผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีจากการเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย หรือที่เรียกกันว่า ผีน้อย มีจำนวน 5 ราย ได้มีการกักตัวเฝ้าติดตามอาการระยะเวลา 14 วัน และติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทุกวัน

2.จากที่มีผู้ใช้ Facebook ในนามนะจ๊ะ เสียงเหน่อ ระบุว่าตนเองได้รับโทรศัพท์จาก รพ.รามาธิบดี
ว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลดังกล่าง จึงโทรศัพท์กลับมาแจ้งญาติที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ระวังตัวเองและสังเกตอาการของตัวเองและคนในครอบครัว
เมื่อได้รับแจ้งในวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 05.30 น. ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อำเภอพนมทวน ได้ออกสอบสวนผู้สัมผัสควบคุมโรค และค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม พบว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดจำนวน 10 ราย พร้อมให้เฝ้าระวังตัวเองเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

3.ผู้ที่เป็นเซียนมวยได้รับเชื้อมาจากนอกพื้นที่ได้เดินทางกลับมายังจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง จึงได้มีการกักกันในพื้นที่เหมาะสมและนำส่งไปตรวจหาเชื้อไวรัสยังห้องแล็ป ผลการตรวจครั้งที่ 1 พบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยันเป็นครั้งที่ 2 จากการติดตามมีผู้สัมผัสใกล้ชิดจำนวน 5 ราย ได้ให้เฝ้าระวังตัวเองเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากผลการตรวจของเซียนมวยยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็จะนำผู้ใกล้ชิดเข้าสถานที่กักกันและส่งไปตรวจหาเชื้อไวรัสต่อไป

4.ผู้ที่เข้าไปเที่ยวผับทองหล่อ ซึ่งเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรี 1 ราย ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง ขณะนี้ได้กักตัวอยู่ในบ้าน และนำส่งไปตรวจหาเชื้อไวรัส ผลการตรวจครั้งที่ 1 พบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยันเป็นครั้งที่ 2 จากการติดตามมีผู้สัมผัสใกล้ชิดจำนวน 3 ราย ได้ให้เฝ้าระวังตัวเองเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากผลการตรวจของผู้ที่เข้าไปเที่ยวในผับทองหล่อยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็จะนำผู้ใกล้ชิดเข้าสถานที่กักกันและส่งไปตรวจหาเชื้อไวรัสต่อไป

รวมขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีผู้ป่วยเข้าข่าย จำนวน 2 ราย และ กลุ่มเฝ้าระวัง จำนวน 23 ราย ซึ่งอยู่ในการติดตามของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด อำเภอ และตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อย่างใกล้ชิด

ส่วนมาตรการจังหวัดกาญจนบุรีได้ออกประกาศให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้รับทราบแล้ว ในส่วนของส่วนราชการก็ได้กำหนดหน้าที่ในการดำเนินการ ในส่วนของภาคเอกชน ประชาชนก็ได้ขอความร่วมมือในการงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในส่วนของกิจกรรมที่จำเป็นต้องจัดก็ได้มีมาตรการในการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลทำความสะอาดให้บริการ ในพื้นที่ตามแนวชายแดน การควบคุมคนต่างชาติที่เข้ามายังประเทศไทยผ่านทางชายแดนด่านเจดีย์สามองค์และบ้านพุน้ำร้อน ได้มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเช่นกัน หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงจะมีการนำไปสอบถามประวัติการเดินทาง การสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยง และจะส่งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อกักกันตัวพร้อมตรวจสังเกตอาการหากพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงก็จะมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อรักษาทันที

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มข้น ในส่วนของสถานบันเทิงจังหวัดกาญจนบุรีไม่อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดให้ปิดตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ก็อยู่ในดุลยพินิจ ก็ขอให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือตามความเหมาะสม ในส่วนของการเตรียมพร้อมด้านสถานที่กักกันผู้เข้าข่าย ได้มีการเตรียมสถานที่รองรับผู้เข้าข่ายหรือกลุ่มเสี่ยง ซึ่งก็คือโรงพยาบาล โดยจัดสถานที่แยกออกมาจากผู้ป่วยอื่นๆ ไว้แล้วหากมีสถานการณ์ใดๆในพื้นที่จะมีการประกาศให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวล

ด้าน นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีข้อแนะนำสำหรับประชาชนคือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค การเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากผ้า ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม รักษาสุขภาพด้วยการ ล้างมือ กินร้อน ช้อนกลาง ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ พยายามให้ผู้สูงอายุอยู่แต่ที่บ้าน นอกจากนี้ขอให้ร่วมกันเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เข้าข่ายและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อที่จะมีสภาพจิตใจที่ดีด้วย

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทาง Website : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และ Page Facebook : สสจ.กาญจนบุรี และสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และแหล่งข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นหลัก

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายลัทธภพ แก้วโย

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : โควิด19  กาญจนบุรี 

ติดตามข่าวอื่นๆ