สธ.แถลงสนามมวย ผับทองหล่อ ทำยอดป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มอีก 30 ราย ปัญหาใหญ่อยู่ที่คนกรุง

เกาะติดสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิด สำหรับโรคปอดอักเสบชนิดรุนแรงที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ ไวรัสโควิด -19 ที่กำลังระบาดในจีน โดยเริ่มมีการรายงานว่าพบผู้ป่วยโรคนี้ครั้งแรกเมื่อเดือน ธ.ค. ปี 2562 ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ตอนกลางของประเทศจีน จนตอนนี้โรคไม่ได้จำกัดอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว แต่ยังกระจายไปทุกมณฑลและเขตการปกครองอื่นๆ ของจีน และหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 182,00 คน และผู้เสียชีวิตมากกว่า 7,100 คน และมีท่าทีว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงว่า ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มอีก 30 คน รวมยอดสะสมรวม 177 คน 


เป็นกลุ่มคนใกล้ชิดเดิมที่ป่วยกลุ่มก้อน สนามมวย ราชดำเนิน อ้อมน้อย ลุมพินี และสถานบันเทิงทองหล่อ  ส่วนใหญ่ของคนป่วยเป็นคนกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 80-90 เตรียม เตียงรองรับผู้ป่วยโควิดไว้ 234 เตียง
 

 


โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19 มีดังนี้ 
- หายป่วยเพิ่ม 3 ราย
- พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 30 ราย รวมทั้งหมด 177 ราย

แบ่งเป็น
- กลุ่มสนามมวย 11 ราย
- กลุ่มสถานบันเทิงทองหล่อ 1 ราย
- Close contact 2 ราย
- กลุ่มใหม่ : กลับมาจาก ตปท. 9 , แท็กซี่ 1 ราย รอสอบสวนอีก 6 ราย

และรอผลแล็บ 22 ราย

สถานการณ์ ถึงวันที่ 17 มีนาคุม 2563 ณ

1. ผู้ป่วยยืนยันติตเชื้อรักษาในโรงพยาบาล 135 ราย กลับบ้านแล้ว 41 ราย เสียชีริต 1 ราย รวมสะสม 177 ราย
2. ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 16 มีนาคม 2563 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 7,045 ราย คัดกรองจากทุกด่าน 283 ราย มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 6,762 ราย อนุญาติให้กลับบ้านได้แล้วและอยู่ระหว่างติตตามอาการ 4,588  ราย ส่วนใหญ่เป็น
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรักษาในโรงพยาบาล 2,457 ราย
3. สถานการณ์ทั่วโลกใน 160 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 เรือสำราญ ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม - 17
มีนาคม 2563 (07.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติตเชื้อจำนวน 179,18 ราย เสียชีวิต 7,066 ราย ส่วนประเทศจีนพบผู้ป่วย 80,880 ราย เสียชีวิต 3,213 ราย

โดยสธ.เผยพบผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 ราย ใหม่เพิ่ม 30 ราย กลับบ้าน 3 ราย กระกรวงสาธารณสุขเผยพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 30 ราย รักษาหายกลับบ้าน 3 ราย ขอให้ผู้ที่ไปในสถานที่ที่พบผู้ป่วย ในช่วงเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าพบผู้ป่วยยืนยันหากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ให้รีบเข้ารับริการที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกสังกัด

ด้าน นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กล่าวว่า วันนี้มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน 3 ราย จากสถาบันโรคทรวงอก 1 ราย จากสถาบันบำราศนราดูร 2 ราย มีผู้ป่วยใหม่ 30 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่ม 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป้วยก่อนหน้านี้ จำนวน 14 ราย ได้แก่ กลุ่มสนามมวย 11 ราย, กลุ่มสถานบันเทิง 1 รายและกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 2 ราย

กลุ่ม 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 1 ราย ไต้แก่ กลุ่มผู้เดินทางกลับจากต่งประเทศ 9 ราย, กลุ่มทำงาน
ใกล้ชิดสัมผัสต่างชาติ 1 ราย และรอผลสอบสวนโรคเพิ่มเติม 6 ราย ทั้งนี้ยังมีรอยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการจำนวน 22 ราย สรุปมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านแล้ว 41 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 135 ราย เสียชีวิด 1 ราย ผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยชณะนี้ 11 ราย สำหรับผู้ป้วยอาการหนัก 1 ราย ที่รักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูร ยังต้องฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

สำหรับกลุ่มที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลี ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน 3 คน มี 6 คน รับตัวไว้
สังเกตอาการที่โรพยาบาล ทั้งหมดไม่มีไข้ มีน้ำมูกเล็กน้อย 1 คน ผลการตรจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ ส่วนอีก 77 คน ที่ อาคารรับรอง ฐานทัพรือสัตหีบทุกคนไม่มีไข้ โดยวานนี้ (16 มีนาคม 2563) ได้เก็บสิ่งส่งตรวจที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 6 ทราบผลวันนี้ เฝ้าระวังสังเกตอาการจนครบ 14 วัน


ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร งดการเดินทางที่ไม่จำเป็น สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในที่ชุมชน พกเจล แอลกอฮอล์ล้างมือ งดสังสรรค์ พร้อมทั้งขอให้แยกของใช้ส่วนตัว แยกชุดอาหารอาหาร หรือ กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว หมั่นล้างมือ หากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้สวมหน้ากากอนามัยรีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติความเสี่ยง เช่น กลับจากต่างประเทศ อยู่ในที่ชุมชนแออัด ผับ บาร์ ร้านอาหาร สนามมวย โรงหนัง โรงมหรสพ เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจวินิจฉัย การรักษา และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง ขอให้ผู้ที่ไปในสถานที่ที่พบผู้ป่วย เช่น สนามมวย สถานบันเทิง ร้านอาหาร ในช่วงเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าพบผู้ป่วยยืนยัน หากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก ให้รีบเข้ารับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกสังกัด

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : โควิด19  ไวรัสระบาด  คนกรุง  ไวรัส  สธ.  แถลงการณ์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ